Грађани

Мере заштите података


Министарство приликом обраде података примењује одговарајуће техничке, кадровске и организационе мере заштите података који се аутоматски обрађују, сагласно усвојеним стандардима и сразмерно ризицима који произлазе из обраде и природе података који се штите и предузима одговарајуће безбедносне мере у циљу заштите података од незаконитог уништења или губитка, мењања, неовлашћеног обелодањивања или приступа када се обрада података врши употребом информационо-комуникационих технологија.

Спровођење организационих, кадровских и техничких мера заштите података врши посебна организациона јединица Министарства, Одсек за обраду података и евиденције у Одељењу за обраду података, притужбе и сарадњу са независним телима у оквиру Секратаријата министарства.