Direkcija policije

DIREKTOR POLICIJE

VLADIMIR REBIĆ

Vladimir Rebić rođen je 9. januara 1967. godine u Užicu. Srednju pravno – birotehničku školu završio je u Užicu, a 1991. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Vladimir Rebić

Vladimir Rebić

Od avgusta 1992. godine je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, tadašnjem Sekretarijatu unutrašnjih poslova u Užicu, na radnom mestu inspekcijski i upravni poslovi bezbednosti saobraćaja. Uveo je sistem prethodne provere dokumentacije i oznaka na vozilu, koji je uspostavljen u svim organizacionim jedinicama SUP-a Užice, zbog čega je prekinuta praksa registrovanja neregularnih vozila na tom području.

Od 1996. do 2002. godine obavlja poslove šefa Odseka za inspekcijske i upravne poslove SUP-a Užice, nakon čega, prelazi u Upravu saobraćajne policije da radi na obuci saobraćajne policije.

Do 2007, kada postaje šef Odseka za interventnu kontrolu i regulisanje saobraćaja,  predavao je predmet Propisi o bezbednosti saobraćaja i izveo više generacija polaznika Kursa za kontrolu i regulisanje saobraćaja.

U oktobru 2008. godine postaje načelnik Odeljenja za kontrolu i regulisanje saobraćaja i do polovine 2009. godine aktivno učestvuje u izradi nacrta Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Januara 2010. godine postaje zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije i u naredne četiri godine koordinira aktivnosti saobraćajne policije na donošenju podzakonskih akata u cilju implementiranja novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Od 20. juna 2014. godine obavlja poslove načelnika Uprave saobraćajne policije. U tom periodu sa svojim saradnicima uspostavlja niz novih kriterijuma kojima propisuje standarde postupanja saobraćajne policije usmerene na povećanje aktivnosti saobraćajne policije, koja doprinosi većoj bezbednosti saobraćaja, kao i propisivanje jasnih procedura za rad kojima se sprečavaju uslovi za širenje korupcije.

Na sednici Vlade Republike Srbije 19. decembar 2016. godine izabran je za novog direktora policije.

U braku je sa Zoricom i ima sina Filipa i kćerku Vanju.