Министарство

Кабинет министра

Кабинет министра обавља саветодавне, административне и протоколарне послове од значаја за рад министра и Министарство унутрашњих послова.

Планира, припрема и прати реализацију активности министра на унутрашњем и међународном плану, у циљу њихове успешне реализације и достизања стратешких циљева Министарства.

Такође, Кабинет прати, проучава и обрађује материјале Народне скупштине, Владе и других републичких органа и стара се да организационе јединице Министарства благовремено за ове органе припреме и доставе потребне материјале.

Организује и реализује информативно-пропагандну активност Министарства, обавља послове информисања и сарадње са медијима, протокола и превођења.

 

Кабинет министра у свом саставу има:

  1. Одсек за стручно-оперативне послове;
  2. Одсек за протокол;
  3. Одељење за медије и комуникације.