Dokumenti

Međunarodni sporazumi

 

  • Ostali sporazumi:
  1. Albanija - Sporazum o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, međunarodne ilegalne trgovine drogama i međunarodnog terorizma
  2. Albanija - Sporazum o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola
  3. Albanija - Sporazum o uzajamnom putovanju državlјana
  4. Azerbejdžan - Sporazum o saradnji u borbi protiv kriminala
  5. Azerbejdžan - Sporazum o saradnji u oblasti vanrednih situacija
  6. Belgija - Sporazum o policijskoj saradnji
  7. Belorusija - Sporazum o saradnji u borbi protiv kriminala
  8. Bosna i Hercegovina - Sporazum o određivanju graničnih prelaza između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine
  9. Bosna i Hercegovina - Sporazum o policijskoj saradnji
  10. Bosna i Hercegovina - Sporazum o pograničnom saobraćaju između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine
  11. Bosna i Hercegovina - Sporazum o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa
  12. BSEC - Sporazum o saradnji u borbi protiv kriminala, naročito njegovih organizovanih oblika
  13. BSEC - Sporazum o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe
  14. Bugarska - Sporazum o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i izazvanih katastrofa
  15. Bugarska - Sporazum o osnivanju i funkcionisanju zajedničkog kontakt centra za saradnju policije i carine
  16. Bugarska - Sporazum o otvaranju graničnog prelaza Novo Korito - Salaš
  17. Bugarska - Sporazum o otvaranju graničnog prelaza Petačinci-Bankja
  18. Bugarska - Sporazum o policijskoj saradnji
  19. CEPOL - Zakon o potvrđivanju radnog aranžmana sa agencijom Evropske unije za obuku organa za sprovođenje zakona (CEPOL)
  20. Crna Gora - Sporazum o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa
  21. Crna Gora - Sporazum o policijskoj saradnji
  22. Crna Gora- Sporazum o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka -Ranče
  23. Crna Gora- Sporazum o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolјe-Vrbnica-Bijelo Polјe
  24. Crna Gora- Sporazum o određivanju -otvaranju medjunarodnog drumskog graničnog prelaza Špilјani- Dračenovac
  25. Crna Gora- Sporazum o otvaranju graničnog prelaza za pogranični saobraćaj Godovo- Vuča
  26. Crna Gora- Sporazum o otvaranju graničnog prelaza za pogranični saobraćaj Granice-Čemerno
  27. Crna Gora- Sporazum o regulisanju režima pograničnog saobraćaja
  28. Crna Gora-Sporazum o određivanju - otvaranju međunarodnog drumskog graničnog prelaza Gostun-Dobrakovo
  29. Češka - Sporazum o policijskoj saradnji
  30. DPPI SEE - Sporazum o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region jugoistočne Evrope
  31. Evropol - Sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji
  32. Evropol - Sporazum o izmeni sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji
  33. EU - Sporazum o saradnji u sprovođenju zakona o upućivanju oficira za vezu
  34. Francuska - Sporazum o policijskoj saradnji
  35. Grčka - Sporazum o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola
  36. Hrvatska - Sporazum o policijskoj saradnji
  37. Hrvatska - Sporazum o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan
  38. Hrvatska - Sporazum o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa
  39. Italija - Sporazum o međusobnom priznavanju zamene vozačkih dozvola
  40. ICDO - Ustav međunarodne organizacije za civilnu zaštitu
  41. Izrael - Sporazum o saradnji u borbi protiv ilegalne trgovine i zloupotrebe narkotika i psihotropnih supstanci, terorizma
  42. JIE - Konvencija i centru za sprovođenje zakona u JIE (SELEC)
  43. JIE - Konvencija o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi
  44. JIE - Memorandum o razumevanju o institucionalnom okviru inicijative za prevenciju i premnost u slučaju katastrofa
  45. JIE - Sporazum o policijskoj saradnji u jugoistočnoje Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima
  46. Kazahstan - Sporazum o saradnji u borbi protiv kriminala
  47. Litvanija - Sporazum o saradnji u borbi protiv kriminala
  48. Mađarska - Sporazum o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
  49. Mađarska - Sporazum o izmenama i dopunama Sporazuma o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
  50. Mađarska - Sporazum o saradnji i uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa
  51. Nemačka - Sporazum o saradnji u oblasti bezbednosti
  52. Polјska - Sporazum o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala
  53. Rumunija - Sporazum o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Golubac - Nova Moldova
  54. Rumunija - Sporazum o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Jaša Tomić - Fenj
  55. Rumunija - Sporazum o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Nakovo- Lunga
  56. Rumunija - Sporazum o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Vračev Gaj - Sokol
  57. Rumunija - Sporazum o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Vrbica - Valkanj
  58. Rusija - Sporazum o saradnji u oblasti humanitarnog reagovanja u vanrednim situacijama, sprečavanja elementarnih nepogoda
  59. Rusija - Sporazum o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra
  60. Rusija - Sporazum o saradnji i zajedničkom delovanju sa Federalnom službom obezbeđenja
  61. SAD - Memorandum o razumevanju o unapređenju saradnje u cilјu sprečavanja putovanja terorista i borbe protiv nezakonitih migracija
  62. Severna Makedonija - Sporazum i protokol o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan
  63. Severna Makedonija - Sporazum o policijskoj saradnji
  64. Severna Makedonija - Sporazum o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola
  65. Severna Makedonija - Sporazum o regulisanju režima pograničnog saobraćaja
  66. Severna Makedonija - Sporazum o uslovima putovanja državlјana dve zemlјe
  67. Severna Makedonija - Sporazum o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnom prelazu za međunarodni drumski saobraćaj Preševo - Tabanovce
  68. Severna Makedonija – Sporazum o izmeni sporazuma o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola
  69. Slovačka - Sporazum o saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama
  70. Slovenija - Sporazum o policijskoj saradnji
  71. Slovenija - Sporazum o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa
  72. Španija-Sporazum o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola
  73. Španija - Sporazum o saradnji u oblasti borbe protiv kriminala
  74. Švedska- Sporazum o saradnji u oblasti sprovođenja zakona
  75. Tunis - Sporazum o zameni i korišćenju vozačkih dozvola
  76. Turska - Sporazum o saradnji u borbi protiv teških krivičnih dela, naročito terorizma i organizovanog kriminala
  77. Turska - Sporazum o bezbednosnoj saradnji