Ministarstvo

Odeljenje za medije i komunikacije

Odeljenje za medije i komunikacije obavlja aktivnosti koje se odnose na informisanje javnosti o aktivnostima Ministarstva unutrašnjih poslova.

Odeljenje izveštava ministra i nadležne u MUP-u o svim događajima i informacijama, objavljenim u medijima koje mogu biti od značaja za rad Ministarstva. Organizuje redovne i vanredne konferencije za novinare, organizuje medijsko praćenje aktivnosti ministarstva i ministra u zemlji i van zemlje, organizuje i priprema istupe ministra i zaposlenih u Ministarstvu u medijima, organizuje i promoviše manifestacije i svečanosti koje organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Koordinira između medija i organizacionih jedinica u okviru Ministarstva i policijskih uprava kao i zaposlenih u Ministarstvu.

Takođe, Odeljenje ažurira priloge na veb-sajtu Ministarstva i koordinira rad administratora internet stranica organizacionih jedinica Ministarstva.

Zaposleni u Odeljenju postupaju po zahtevima novinara, produkcijskih kuća i drugih institucija, učestvuju ili samostalno kreiraju i sprovode preventivne aktivnosti Ministarstva. Odeljenje samostalno kreira i sprovodi medijske akcije, kampanje i promoviše aktivnosti pripadnika Ministarstva.

Odeljenje za medije i komunikacije rukovodi, organizuje i koordinira rad portparola svih policijskih uprava. Obavlja redovnu komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama i policijskim upravama u cilju prikupljanja informacija i podataka o njihovim aktivnostima. Portparoli u ime policijske uprave  u javnosti iznosi činjenice i stavove uprave o pitanjima koja su u nadležnosti uprave, u konsultaciji sa nadređenima u Odeljenju. Takođe, učestvuju u pripremi za javne nastupe načelnika i nadležnih u policijskoj upravi. Organizuje rad snimatelja.

Posao Odeljenja je i da snima i fotografiše aktivnosti ministra, nadležnih i zaposlenih u Ministarstvu i stara se da taj materijal bude pravovremeno dostavljen medijima.

Odeljenje organizuje, objedinjuje i usmerava rad zaposlenih u listu „Policija danas“. Raspoređuje poslove i nadzire rad neposredno podređenih obavlja najsloženije poslove iz delokruga lista.

 

Kontakt:

Bulevar Mihajla Pupina br. 2, Novi Beograd

tel. +381-11-3139781

faks: +381-11-3139782

elektronska pošta: biro@mup.gov.rs