Министарство

Одељење за медије и комуникације

Одељење за медије и комуникације обавља активности које се односе на информисање јавности о активностима Министарства унутрашњих послова.

Одељење извештава министра и надлежне у МУП-у о свим догађајима и информацијама, објављеним у медијима које могу бити од значаја за рад Министарства. Организује редовне и ванредне конференције за новинаре, организује медијско праћење активности министарства и министра у земљи и ван земље, организује и припрема иступе министра и запослених у Министарству у медијима, организује и промовише манифестације и свечаности које организује Министарство унутрашњих послова. Координира између медија и организационих јединица у оквиру Министарства и полицијских управа као и запослених у Министарству.

Такође, Одељење aжурира прилоге на веб-сајту Министарства и координира рад администратора интернет страница организационих јединица Министарства.

Запослени у Одељењу поступају по захтевима новинара, продукцијских кућа и других институција, учествују или самостално креирају и спроводе превентивне активности Министарства. Одељење самостално креира и спроводи медијске акције, кампање и промовише активности припадника Министарства.

Одељење за медије и комуникације руководи, организује и координира рад портпарола свих полицијских управа. Обавља редовну комуникацију са другим организационим јединицама и полицијским управама у циљу прикупљања информација и података о њиховим активностима. Портпароли у име полицијске управе  у јавности износи чињенице и ставове управе о питањима која су у надлежности управе, у консултацији са надређенима у Одељењу. Такође, учествују у припреми за јавне наступе начелника и надлежних у полицијској управи. Организује рад сниматеља.

Посао Одељења је и да снима и фотографише активности министра, надлежних и запослених у Министарству и стара се да тај материјал буде правовремено достављен медијима.

Одељење организује, обједињује и усмерава рад запослених у листу „Полиција данас“. Распоређује послове и надзире рад непосредно подређених обавља најсложеније послове из делокруга листа.

 

Контакт:

Булевар Михајла Пупина бр. 2, Нови Београд

тел. +381-11-3139781

факс: +381-11-3139782

електронска пошта: biro@mup.gov.rs