Ministarstvo

Sekretarijat Ministarstva

Sekretarijat ima pravno-savetodavnu ulogu u sprovođenju politika i poslova od interesa za Ministarstvo unutrašnjih poslova u celini. Pruža stručnu pravnu podršku Ministarstvu prilikom saradnje sa drugim državnim organima. Obavlja poslove i sprovodi procedure kojima se omogućava efikasan i usklađen rad svih organizacionih jedinica Ministarstva, tako što izrađuje normativna akta u skladu sa propisanim procedurama, obavlja poslove tumačenja propisa iz nadležnosti Ministarstva i druge poslove.

Takođe, obavlja poslove čijim se vršenjem obezbeđuje nesmetan, efikasan i usklađen rad svih organizacionih jedinica u Ministarstvu, kao i stručne i druge poslove za potrebe ministra; obavlja normativno-pravne i opšte pravne poslove, kao i stambene poslove i poslove kojima se omogućava nesmetano sprovođenje pritužbenog postupka u Ministarstvu.

Sekretarijat obezbeđuje pravnu valjanost u realizovanju svih unutrašnjih poslova, a pored toga i tumačenje zakona i pravnih propisa iz delokruga rada Ministarstva i primenu propisa prilikom izrade opštih pravnih akata i davanja stručnih mišljenja na iste, prati i primenjuje propise kojima je uređena oblast zaštite podataka o ličnosti i obavlja poslove upravljanja i dostavljanja informacija od javnog značaja.

Sekretarijatom rukovodi sekretar Ministarstva.

 

Odeljenja u sastavu Sekretarijata:

  1.     Odeljenje za normativne poslove
  2.     Odeljenje za opšte pravne poslove
  3.     Odeljenje za stambene poslove
  4.     Odeljenje za obradu podataka, pritužbe i saradnju sa nezavisnim telima.