Ministarstvo

Odeljenje za stambene poslove

Odeljenje za stambene poslove obavlja poslove koji se odnose na raspodelu stanova u državnoj svojini za organizacione jedinice sedišta Ministarstva i područnih policijskih uprava.

Takođe, učestvuje i preduzima sve potrebne radnje u saradnji sa Republičkom direkcijom za imovinu RS vezane za pribavljenje, preuzimanje i otuđenje stanova, kao i radnje vezane za otuđenje stanova u saradnji sa Ministarstvom finansija.

Odeljenje obavlja poslove za Stambenu komisiju Ministarstva i Komisiju za stambena pitanja i raspodelu službenih zgrada i poslovnih prostorija Vlade u vezi sa raspisivanjem oglasa za raspodelu pribavljenih stambenih jedinica, vršenje stručnih i administrativnih poslova u svim fazama postupka po javnim oglasima u skladu sa Uredbom o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 102/10 i 117/12 – Odluka US);

U nadležnosti ovog odeljenja je i obavljanje svih imovinsko-pravnih poslova od rešavanja stambene potrebe do zaključenja ugovora o zakupu stana na određeno i neodređeno vreme u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom.

Veoma važan segment rada Odeljenja za stambene poslove je da inicira postupke pravne zaštite pred opštinskim i sudskim organima na teritoriji Republike Srbije vezane za stambenu problematiku preko Državnog pravobranilaštva kao zakonskog zastupnika, sačinjava izjašnjenja i podneske u sporovima iz imovinsko-stambene problematike i zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima vezanim za stambenu problematiku.

Odeljenje obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.


Konkursi