Актуелно

Конкурс за упис 300 полазника на основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица

10.05.2021.
MУП

Министарство унутрашњих послова уписаће 300 полазника на стручно оспособљавање за обављање ватрогасно-спасилачких послова.

Право учешћа на конкурсу имају сви кој испуњавају следеће услове:

1.         да је држављанин Републике Србије;

2.         да најмање годину дана има пребивалиште на територији организационе јединице за коју је расписан конкурс, до дана закључења конкурса;

3.         да нема мање од 19, а више од 30 година старости до дана закључења конкурса;

4.         да има завршено средње образовање и васпитање;

5.         да не постоје безбедносне сметње за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова;

6.         да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Ц“ категорије;

7.         да испуњава посебне услове у погледу критеријума здравствене, психо-физичке и базично-моторичке способности.

Право учешћа на конкурсу има и лице које похађа завршну годину средње школе, уз обавезу да најкасније до 01.07.2021. године достави оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу има и лице које поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије, а није положило возачки испит „Ц“ категорије, уз обавезу да возачки испит положи у року од 18 месеци од дана завршетка основне обуке припадника ватрогасно-спасилачких јединица.

Избор кандидата за полазнике курса на основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица спроводи комисија коју именује министар унутрашњих послова.

Конкурс траје до 25. маја 2021. године.

Детаљи о конкурсу се могу наћи на сајту Министарства унутрашњих послова http://www.mup.gov.rs  и сајту Центра за основну полицијску обуку http://www.copo.edu.rs.