Министарство

Помоћници министра

ПРЕДРАГ МАРИЋ - Помоћник министра и начелник Сектора за ванредне ситуације

Рођен је 14. маја 1964. године у Смедереву, где је и завршио основну школу и средњу Правно-биротехничку школу. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1990. године, где је завршио и специјалистичке студије из области „Тероризма, организованог криминалитета и корупције“. Завршио је мастер студије из области „Тероризма, организованог криминала и безбедности“ Универзитета у Београду, на тему „Специфичности управљања ванредним ситуацијама насталим као последица терористичких аката“. Поседује диплому о завршеном Курсу за кризни менаџмент НАТО школе у Оберамергау, у Немачкој. Тренутно похађа трећу годину докторских студија на Факултету безбедности Универзитета у Београду.

Предраг Марић

Предраг Марић

У Министарству унутрашњих послова Републике Србије запослен је од 1. октобра 1990. године, и то у Управи за противпожарну и превентивно-техничку заштиту. За помоћника министра унутрашњих послова и начелника Сектора за ванредне ситуације именован је на седници Владе Републике Србије 17. маја 2007. године. На седници Владе 8. марта 2012. године, мандат му је продужен на додатних пет година. На седници Владе 11. маја 2017. године, мандат му је продужен на додатних пет година.

Одликован је орденом Националног реда за посебне заслуге у рангу витеза француске државе за посебан допринос приликом изградње система заштите и спасавања и самог Сектора за ванредне ситуације. Указом председника Републике Србије за своју преданост раду одликован је златном медаљом за ревносну службу 2011. године. Угледна награда „Најбеограђанин“ уручена му је 2009. године. Добитник је Прве награде поводом Дана Министарства унутрашњих послова 2004. године за остварене резултате у раду. Добитник награде Европског покрета у Србији – Међународног европског покрета – Допринос године Европи 2014.

Аутор је књига „Криминалистичка методика“, „Систем националне безбедности“, „Тероризам и организовани криминал“, „Управљање ванредним ситуацијама“ и „Промет експлозивних материја“, као и приручника „Управно-инспекцијски надзор у области заштите од пожара“. Објавио је велики број стручних радова и чланака из области ванредних ситуација.

Говори енглески језик.

 

СЛОБОДАН НЕДЕЉКОВИЋ – Помоћник министра и начелник Сектора за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије 

Слободан Недељковић

Слободан Недељковић

Рођен 1971. у Земуну, завршио је средњу електротехничку школу "Никола Тесла" у Београду, смер телекомуникације, као и Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, смер ПТТ саобраћаја.

Радио је у ЈП ПТТ Саобраћаја “Србија“, на пословима у Дирекцији за поштанску мрежу, као и на радном месту помоћника директора за Београд - Центар.

Од 2009. године ради у Министарству унутрашњих послова на месту начелника Управе за информационе технологије, након чега је 2010. године, постављен на место помоћника министра и начелника Сектора за аналитику , телекомуникације и информационе технологије.

Ожењен је и отац је двоје деце.

 

ЖЕЉКО ВЕСЕЛИНОВИЋ - Помоћник министра и начелник Сектора за материјално–финансијске послове 

 

Рођен 29. новембра 1961. године у Београду. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду. Положио правосудни испит.

У Министарство унутрашњих послова је прешао 1996. године из адвокатуре.

Жељко Веселиновић

Жељко Веселиновић

Радио је на руководећим пословима стварно – правног и облигационог карактера на месту шефа Одсека за имовинске послове и начелника Одељења за имовинско – правне послове.

Од 2007. године на месту је помоћника начелника Сектора по правним, имовинским и финансијским линијама рада, а од 2011. године на месту заменика начелника Сектора.

Узимао је учешћа у раду многих међуресорних тела и радних група.

Више пута награђиван и унапређиван. Добитник годишње награде Министарства 2004. године.

Сертификат: Proffessional Development & Strategic Economic Needs and Security Exercise.

Решењем Владе од 6. јула 2017. године постављен је на положај помоћника министра унутрашњих послова – начелника Сектора за материјално – финансијске послове.

Отац двојице синова.

 

ЗОРАН ЛАЗАРОВ – Помоћник министра и начелник Сектора за међународну сарадњу, европске послове и планирање

Зоран Лазаров рођен је 27. марта 1979. године, у Панчеву. Дипломирао је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на смеру међународни односи.

Зоран Лазаров

Зоран Лазаров

У Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, од 2007. године, на позицији саветника, био је ангажован на пословима европских интеграција у поглављима 11, 12 и 13, као и на пословима међународне билатералне сарадње.

Каријеру у Министарству унурашњих послова започео је 2010. године у Сектору финансија, људских ресурса и заједничких послова, Одељење за ИПА пројекте, као координатор за праћење и спровођење пројеката финансираних из фондова Европске уније и координатор за ТАИЕКС.

Одлуком Владе Републике Србије именован је за заменика председника Преговарачке групе за Поглавље 24 „Правда слобода и безбедност“. Радио је на припреми документације и руководио припремама за експланаторни и билатерални скрининг за Поглавље 24.

Обављао је функцију заменика председника Интерне радне групе за европске интеграције у МУП-у Републике Србије. Сертификован је за рад на ИПА пројектима за које је прошао потребне тренинге за децентрализовано управљање.

У Биро за међународну сарадњу и европске послове Кабинета министра прелази 2012. године, а 2014. године постаје шеф Бироа.

Формирањем Сектора за међународну сарадњу, европске послове и планирање, 2015. године долази на место заменика начелника Сектора, а 2016. године, Одлуком Владе Републике Србије именован је за вршиоца дужности помоћника министра, начелника Сектора за међународну сарадњу, европске послове и планирање.

Након спроведеног Јавног конкурса, Решењем Владе Републике Србије од 06.10.2017. године постављен је на положај помоћника министра, начелника Сектора за међународну сарадњу, европске послове и планирање, на пет година.

Течно говори енглески и служи се француским језиком.