Reforme

Podrška strateškom razvoju IT sistema u MUP-u

Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije odgovoran je za organizovanje, funkcionisanje, razvoj, unapređenje i eksploataciju IKT infrastrukture, integrisanog automatizovanog jedinstvenog informacionog sistema Ministarstva (JIS) i logističku podršku operativnim poslovima iz domena primene informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT ).

Uloga IKT, a samim tim i Sektora je dvostruka- uz pomoć tehnologije unaprediti poslovne procese u okviru Ministarstva i rada policije, kao i unapređenje odnosa sa građanima koje se ogleda kroz unapređenje servisne funkcije.
U tom smislu, Sektor usmerava svoje aktivnosti ka dostizanju sledećih ciljeva:

 • razvijeni projektni,  administrativni i tehnički kapaciteti IKT MUP-a u skladu sa najsavremenijim standardima  iskustvima u praksi u javnom sektoru;
 • dostignuti tehnološki, kadrovski i operativni standardi razvijenih evropskih policija;
 • razvijeno aplikativno okruženje koje omogućava efikasno obavljanje poslova iz domena nadležnosti Ministarstva, a građanima i drugim državnim organima obezbeđuje najsavremenije usluge, poštujući najviše bezbednosne standarde IKT;
 • obezbeđeno kontinualno funkcionisanje i unapređenje sistemske IKT osnove  u Ministarstvu u skladu sa standardima i pravcima tehnološkog razvoja;
 • razvijena komunikaciona infrastruktura koja omogućava fleksibilnost, pouzdanost i raspoloživost svih servisa na bilo kojoj lokaciji i u svakom trenutku na teritoriji Republike Srbije;
 • unapređen postojeći nivo informacione bezbednosti u Ministarstvu kroz formiranje organizacionih celina i razvijenom spremnošću za pružanje adekvatnog odgovora na izazove u sajber prostoru;
 • obezbeđena podrška integrisanim i funkcionalnim procesima za  obezbeđivanje pouzdanih i pravovremenih informacija, kako u Ministarstvu tako i ka građanima i ostalim društvenim subjektima;
 • unapređena primena mehanizama eUprave u Ministarstvu unutrašnjih poslova i razvoj elektronskih servisa i usluga primenom principa elektronskog poslovanja;
 • uspostavljena IKT podrška za realizaciju preporuka EK u pregovaračkom procesu Republike Srbije  sa EU.

U skladu sa trendovima razvoja IKT razvijaju se i administrativno organizacioni kapaciteti Sektora, prateći funkcionalne procese i optimizujući potrebne resurse, kako u domenu IKT infrastrukture, tako i u domenu organizacije i specijalizacije stručnih kadrova, kako bi se dostigli tehnološki, kadrovski i operativni standardi u pružanju IKT podrške linijama rada Ministarstva unutrašnjih poslova i građanima Republike Srbije.

U drugoj polovini 2015. godine izvršene su organizacione promene tako da u okviru Sektora funkcionišu sledeće organizacione jedinice:

 • Centar za reagovanje na napade na informacioni sistem,
 • Odeljenje za operativno planske poslove,
 • Odeljenje za tetra i radio komunikacije,
 • Odeljenje za komunikacije,
 • Odeljenje za informacionu bezbednost,
 • Odeljenje za razvoj,
 • Odeljenje za elektronsko poslovanje,
 • Odeljenje za serversku infrastrukturu,
 • Odeljenje za personalizaciju identifikacionih dokumenata,
 • Odeljenje za analitiku,
 • Odeljenje za statističku analitiku i razvoj,

kao i organizacione jedinice zadužene za IKT po područnim policijskim upravama, čime su se stvorili uslovi za efikasnije i optimalnije funkcionisanje, praćenje i primenu trendova razvoja IKT u Ministarstvu unutrašnjih poslova.