Reforme

Strateški razvoj

Unapređenje poslovnih procesa razvoja IKT sistema MUP-a, kao i sistema za njihov nadzor i kontrolu, realizuje se kroz projekat „Podrška strateškom razvoju IT sistema u MUP RS“, koji se finansira donatorskim sredstvima Kraljevine Švedske, odnosno Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA).