Sektori

PROJEKTI IPA PRVA KOMPONENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA

Naziv projekta: 21. Borba protiv trgovine ljudima - ugovor o nabavci (IPA 2014)
Nosilac projekta: Uprava granične policije, a partner je Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja
Ukupna vrednost projekta: 840.000 evra.
Rezultati projekta: - Opremanje posebnih prostorija za ispitivanje dece u tri glavne policijske uprave (Beograd, Novi Sad i Niš) i Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima.
Trajanje projekta: 9 meseci. Realizacija projekta je predviđena za mart 2018. godine.

Naziv projekta: 22. Izrada Šengen Akcionog plana – tvining ugovor (IPA 2014)
Nosilac projekta: Uprava granične policije
Ukupna vrednost projekta: Ukupna vrednost tvining ugovora je 1.500.000 evra
Rezultati projekta: - Jačanje kapaciteta granične policije za razvoj Šengen standarda i poboljšanje efikasnosti u upravljanju migracionim tokovima
Trajanje projekta: Trajanje tvining ugovora je 24 meseca. Tvining ugovor počinje sa implementacijom u 2017. godini.

Naziv projekta: 23. Specijalna mera podrške za oporavak od poplava i upravljanje rizikom od poplava u okviru Akcionog IPA programa za 2014. godinu (IPA 2014)
Nosilac projekta: Sektor za vanredne situacije
Ukupna vrednost projekta: Za MUP 744.800 evra.
Rezultati projekta: - Nabavka neophodne opreme za poplave za Sektor za vanredne situacije

Prva<123>Poslednja