Sektori

MISIJA OEBS-a U SRBIJI

Naziv projekta: 1. Program obuke policijskih trenera iz oblasti trgovine ljudima
Ukupna vrednost projekta: 2.636.850 RSD
Rezultati projekta: - Sačinjen i realizovan Program obuke u oblasti trgovine ljudima, - Izrađen održiv koncept za izvođenje naprednih vidova obuke, - Implementacija trgovine ljudima kao posebne teme u oblasti ljudskih prava u nastavni sadržaj Programa osnovne policijske obuke, kao i Programa stručnog usavršavanja policijskih službenika, - Program osposobljavanja trenera za izvođenje obuke iz ove oblasti predat MUP R Srbije, uz odgovarajuće mehanizme kontrole kvaliteta izvođenja obuke čime se garatuje dugoročna održivost, - Urađena analiza obrazovnih potreba iz oblasti borbe protiv trgovine ljudima, sa ciljem unapređenja kapaciteta policije za rad na smanjenju uticaja kriminalnih organizacija i sprečavanja trgovine ljudima, kako u zemlji tako i u ragionu, - Nastavni planovi i programi u skladu sa najboljom evropskom praksom.
Trajanje projekta: 6 meseci. Projekat je završen u 2011. godini. Nastavak specijalističkog kursa u periodu jun-decembar 2012. godine

Prva<1>Poslednja