Sektori

IPA DRUGA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE

Program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija

Naziv projekta: 1. Ojačavanje forenzičkih kapaciteta u borbi protiv prekograničnog organizovanog kriminala u oblasti trgovine narkoticima
Nosilac projekta: Uprava kriminalističke policije, Nacionalni kriminalističko-tehnički centar
Ukupna vrednost projekta: 582.283,79 evra, a deo koji pripada Ministarstvu unutrašnjih poslova je 308.540,84 evra.
Rezultati projekta: - Formirana baza podataka za forenzičke laboratorije u Nišu i Sofiji, - Unapređena prekogranična saradnja, - Nabavljeni aparati za forenzičku laboratoriju u Nišu.
Trajanje projekta: 18 meseci. Projekat je završen u februaru 2013. godine.

Naziv projekta: 2. Borba protiv prekograničnog organizovanog kriminala kroz jačanje kapaciteta za forenzičku obradu lica mesta i analizu bioloških i drugih tragova u policijskim upravama pograničnog regiona Srbije i Bugarske
Nosilac projekta: Uprava kriminalističke policije, NKTC u Nišu.
Ukupna vrednost projekta: 989.890 evra, a deo koji pripada Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje je vodeći partner na projektu, iznosi 520.210,11 evra.
Rezultati projekta: - Bolja opremljenost jedinica za forenzičku obradu lica mesta, - Znanje u oblasti forenzičke obrade lica mesta je unapređeno i prilagođeno međunarodnim standardima, - Opremljeno je sedam laboratorija za forenzičku obradu lica mesta i jedna laboratorija za analizu DNK.
Trajanje projekta: 24 meseca. Projekat je završen u januaru 2015. godine.

Prva<1>Poslednja