Sektori

IPA DRUGA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE

Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

Naziv projekta: 1. Granice bez prepreka – BOBO, projekat prekogranične saradnje Mađarska-Srbija
Nosilac projekta: Centar za osnovnu policijsku obuku, a partneri na projektu su bili Srednja policijska škola u Segedinu i Pokrajinski Sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine.
Ukupna vrednost projekta: 351.000 evra, a deo koji je bio opredeljen za MUP je 213.000 evra
Rezultati projekta: - Dve grupe od po 20 policijskih službenika su u Novom Sadu i Subotici u periodu maj-oktobar 2011. godine pohađali kurs mađarskog jezika i svi uspešno položili završni test. - Obezbeđena ja informatička oprema (server i 18 laptop računara) kao i softver za učenje na daljinu (e-learning) za dodatnu obuku policije u oblasti granične kontrole i uopšte rada policije u pograničnom područiju koje regulišu propisi EU i Šengenskog ugovora. - U toku sprovođenja projekta, realizovano je 7 razmena polaznika osnovne policijske obuke i trenera. Kroz ovaj vid saradnje i razmene iskustava dveju škola prošlo je 48 polaznika osnovne policijske obuke i 6 trenera iz Sremske Kamenice i isto toliko polaznika i trenera iz Policijske škole iz Segedina.
Trajanje projekta: Projekat je završen u martu 2011. godine.

Naziv projekta: 2. Studija izvodljivosti zajedničke mađarsko – srpske mreže protivgradne zaštite
Nosilac projekta: Sektor za vanredne situacije. Partneri iz Mađarske su bili županije Bač Kiškun i Čongrad.
Ukupna vrednost projekta: 116.365 evra, a deo koji je pripao MUP-i je 50.600 evra
Rezultati projekta: - Izrađena studija izvodljivosti zajedničke mađarsko-srpske mreže protivgradne zaštite. - Održani okrugli stolovi lokalnih samouprava u pograničnom regionu, predstavnika Republičkog hidrometeorološkog zavoda i predstavnika Sektora za vanredne situacije. - Informisana javnost o protivgradnoj zaštiti. - Nabavljena informatička oprema za potrebe borbe protiv grada.
Trajanje projekta: 15 meseci. Projekat je završen u januaru 2013. godine.

Naziv projekta: 3. Novi Sad – Segedin prekogranične saradnja u razvoju usklađenih metoda i izradi zajedničke baze podataka za analizu dizajnerskih droga
Nosilac projekta: Uprava kriminalističke policije, NKTC u Novom Sadu.
Ukupna vrednost projekta: 451.748,50 evra, a deo koji je pripao Ministarstvu unutrašnjih poslova iznosi 226.960 evra.
Rezultati projekta: - Opremljene forenzičke laboratorije u Novom Sadu i Segedinu, - Obučeni timovi hemijskih forenzičara iz obe laboratorije, - Nove analitičke procedure koje se zasnivanu na dubinskoj analizi pripreme dizajnerskih droga se svakodnevno primenjuju u obe laboratorije. - U laboratoriji u Novom Sadu je stvorena hemijska baza podataka o novonastalim dizajnerskim drogama.Unapređena postojeća baza podataka u laboratoriji u Segedinu. - Policijski službenici obe zemlje su opremljeni spot testovima i obučeni za njihovu upotrebu
Vreme trajanja granta: 18 meseci. Projekat je završen u avgustu 2014.godine.

Prva<1>Poslednja