Sektori

SARADNJA SA UJEDINJENIM NACIJAMA, EVROPSKOM KOMISIJOM

Naziv projekta: 11. Međunarodna mreža univerziteta i instituta za podizanje svesti o hemijskim materijalima dvostruke namene
Zemlje učesnice: Jugoistočna Azija, Jugoistočna i istočna Evropa, i Severna Afrika Atlanska obala Afrike.
Implementaciona agencija: Konzorcijum ENEA, Vodeći partner za region JIE i Kavkaza je ICRI (Istraživački insitut za industrijsku hemiju)
Ukupna vrednost projekta: 800.000 evra
Rezultati projekta: - Stvaranje mreže unuverziteta u cilju doprinosa za bezvednost i sigurnost hemijskih materijala dvostruke namene i procesene opreme.
Trajanje projekta: 24 meseca. Projekat je završen 2015. godini.

Naziv projekta: 12. Jačanje sposobnosti prve HBRN reakcije i regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi, Južnom Kavkazu, Moldaviji i Ukrajini
Zemlje učesnice: Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Moldavija, Ukrajina, Jermenija. Projekat obuhvata osam regiona: Atlanska obala Afrike, Centralna Azija, Istočna i Centralna Afrika, zemlje Saveta saradnje u Zalivu, Bliski istok, Severna Afrika, Jugoistočna Azija i Jugoistočna i istočna Evropa.
Implementator projekta: Konzorcijum sledećih zemalja: Belgija, Poljska, Slovačka, Holadija.
Nosilac projekta: Sektor za vanredne situacije
Ukupna vrednost projekta: 3.500.000 evra (500.000 evra za svaku zemlju učesnicu) a namenjen je Srbiji, Crnoj Gori, Bosni Hercegovini, Makedoniji, Albaniji, Moldaviji, Ukrajini, Jermeniji.
Rezultati projekta: - Procena trenute situacije, - razvoj upustva, planova i procedura za reagovanje i razmena primera najbolje prakse u odgovoru na HBRN nesreće - jačanje međuagencijske saradnje na podregionalnom nivou , - organizovanje HBRN vežbi na nacionalnom i podregionalnom novou
Trajanje projekta: 36 meseci. Projekat počeo sa implemetacijom 2015. godini, a završava se u decembru 2017. godine.

Prva<12>Poslednja