Sektori

SARADNJA SA UJEDINJENIM NACIJAMA, EVROPSKOM KOMISIJOM

Program „Hemijski, biološki, radiološki i nuklearni (HBRN) Centri izvrsnosti (SoE) za region Jugoistočne Evrope, Južnog Kavkaza, Moldavije i Ukrajine – inicijative EU“ - finansira iz fondova Ujedninjenih nacija i Evropske komisije
Naziv projekta: 1. Identifikacija i jačanje forenzičkih kapaciteta u oblasti prevencije organizovanog kriminala i nedozvoljene trgovine hemijskim agensima, uključujući obuku i opremu za "prvu liniju" carinskih službenika Implementaciona agencija: Institut za idustrijsku organsku hemiju - Poljska
Zemlje učesnice: Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina.
Nosilac projekta: Uprava kriminalističke policije.
Ukupna vrednost projekta: 640.000 evra
Rezultati projekta: - Poboljšanje brze identifikacije hemijskih agensa. Jačanje forenzičkih kapaciteta u regionu u borbi protiv nelegalne trgovine hemijskim agensa. - Opremanje, trening i studijske posete relevatnim institucijama u Evropi.
Trajanje projekta: 24 meseca. Projekat je završen u 2015. godini.

Naziv projekta: 2. Izgradnja kapaciteta radi identifikacije i reakcije na pretnje od hemijskih, bioloških,radioloških i nuklernih materijala
Zemlje učesnice: Srbija, Crna Gora, Hrvatska i Makedonija.
Implementaciona agencija: Evropski centar za hemijske, biološke, radiološke i nuklearne materijale i eksplozive pri Univerzitetu Umea u Švedskoj.
Nosilac projekta: Uprava granične policije.
Ukupna vrednost projekta: 160.000,00 evra.
Rezultati projekta: - Obuka osoblja granične policije uvažavajući međunarodne procedure i standarde za izgradnju kapaciteta za otkrivanje i reagovanje na pretnje od hemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih materija. - Tri vrste treninga (posebno H materije, posebno B, posebno RN za po 10 policijskih službenika)
Trajanje projekta: 24 meseca. Projekat je završen u 2015. godini.

Naziv projekta: 3. Upravljanje znanjem, razvoj i transfer dobre prakse u domenu biološke sigurnosti i bezbednosti
Zemlje učesnice: Jugoistočna Evropa, Kavkaz, Moldavija i Ukrajina, Jugoistočna Azija, Atlanska obala Afrike i Severna Afrika. Nosilac projekta u MUP je Uprava krimninalističke policije.
Implementaciona agencija: Centar za međunarodnu bezbednost u Insurbiji, Italija
Ukupna vrednost projekta: 1.940.000 evra (480.000 evra po regionu)
Rezultati projekta: - Uspostaviti, dokumentovati, implemetirati i održati bio-sistem za upravljanje rizikom u skladu sa zahtevima iz labaratorije bio-upravljanja rizicima, standarda ISO 15190 CWA 15793; - Obezbediti i pojačati razmenu i prenos dobre prakse, razviti održiv sistem obuke i poboljšanje regionlne među-agencijske saradnje i usklađivanja sa međunarodnim standardima.
Trajanje projekta: 24 meseca. Projekat je završen 2015. godini.

Naziv projekta: 4. Razvoj znanja i transfer dobre prakse za među-agencijski HBRN odgovor
Zemlje učesnice: Jugoistočna Evropa, Kavkaz, Moldavija i Ukrajina i jugoistočna Azija.
Implementaciona agencija: Centar za međunarodnu bezbednost u Insurbiji, Italija
Nosilac projekta: Uprava kriminalističke policije, SKOPPI, Sektor za vanredne situacije, Uprava za obrazovanje, Žandarmerija, PTJ, SAJ.
Ukupna vrednost projekta: 1.940.000 evra (480.000 evra po regionu u proseku do 50.000 evra po državi)
Rezultati projekta: - Izgraditi povrenje između agencija uključenih u HBRN odgovor u različitim sektorima državne uprave, - Olakšati njihov zajednički rad i razmenjivati informacije na i van scene incidenta i ojačati ragionalni transfer najbolje prakse prema nacionalnim ekspertima iz zemalja učesnica, - Obezbediti i pojačati razmenu i prenos dobre prakse na međuagencijska tela za HBRN odgovor, razvoj održivog sistema za deljenje znanja, primenljiv na širok spektar zemalja i državne strukture i na osnovu slobodno dostupnih paketa alata za testiranje relevatnih HBRN procesa, kako međuagencijski tako i za posmatrača programa, - Poboljšanje regionalne saradnje i harmonizacije u okviru međuresorskog HBRN odgovora
Trajanje projekta: 24 meseca. Projekat je završen u 2014 godini.

Naziv projekta: 5. Upustva, procedure i standardizacija u domenu biološke sigurnosti i bezbednosti
Zemlje učesnice: Srbija, Makedonija, Moldavija, Bruneji, Kambodža, Laos, Filipini, Tajland, Singapur i Vijetnam.
Implementaciona agencija: Francuska međunarodna ekspertiza
Nosilac projekta: Uprava kriminalističke policije, SKOPPI, Sektor za vanredne situacije, Uprava za obrazovanje, Žandarmerija, PTJ, SAJ.
Ukupna vrednost projekta: 800.000 evra (160.000 evra po državi)
Rezultati projekta: - Jačanje kapaciteta i izgradnja kapaciteta u odabranim zemljama, razvoj uzjamnog razumevanja i obrazloženje bio-sigurnosti i bio-bezbednosti i promoviše preporuke prilagođene specifičnim potrebama partnerskih zemalja. Postaviti zakone i propise u oblasti bio-sigurnosti, bio-bezbednosti i menadžmenta labaratorijskog sistema. - Uspostaviti nacionalne procedure za regulisanje proizvodnje, upotrebe uvoz, izvoz, skladištenje i transport i opasnih mikroorganizama u skladu sa međunarodnim standardima i smernicama
Vreme trajanja granta: 24 meseca. Projekat je završen u 2015. godini.

Naziv projekta: 6. Razvoj kurseva e-učenja za ublažavanje rizika HBRN
Zemlje učesnice: Jugoistočna Azija, Jugoistočna i istočna Evropa, i Severna Afrika Atlanska obala Afrike.
Implementaciona agencija: Džejms Martin centar za proučavanje neširenja pri Midelberi koledžu, SAD
Nosilac projekta: Uprava kriminalističke policije, SKOPPI, Sektor za vanredne situacije, Uprava saobraćajne policije, Uprava granične policije, Uprava policije, Uprava za obrazovanje
Ukupna vrednost projekta: 400.000 evra (na šest modula)
Rezultati projekta: - Podizanje svesti među državnim entitetima, akademske zajednice, naučne zajednice, privatnog sektora i civilnog društa u celini po HBRN pitanjima. - Proizvod e-učenja je kurs o osnovama zajedničkog i opšteg razumevanja o HBRN pitanjima. - E-učenje - kurs će se sastojati od najmanje 6 modula koji mogu da se fokusiraju na: (bio-bezbednost i bio-sigurnost, uvoz-izvoz postojeće procedure i smernice, tranzit i pretovar, identifikacija HBRN agensa, najbolje prakse na HBRN pretnje/procene rizika, HBRN materijali i oružja i njihovi potencijalni štetni efekti, obezbeđivanje HBRN materijala i objekata, identifikacione tehnike za HBRN materijale, bespravna HBRN trgovina i rizici HBRN otpada
Trajanje projekta: 24 meseca. Projekat je završen u 2015. godini.

Naziv projekta: 7. Promocija dobre prakse i među-agencijskih procedura za procenu rizika od hemijskih,bioloških, radioloških i nuklearnih zloupotreba
Zemlje učesnice: Bruneji, Kambodža, Bijetnam, Laos, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Srbija, Alžir, Maroko, Jordan.
Implementaciona agencija: Nacionalni koordinator za borbu protiv terorizma i bezbednost, Ministrstvo bezbednosti i pravde Kraljevine Holadije
Nosilac projekta: Uprava kriminalističke policije, Sektor za vanredne situacije
Ukupna vrednost projekta: 1.920.000 evra (160.000 evra po zemlji učesnici)
Rezultati projekta: - Obezbediti zemlje sa održivim sposobnošću da primene državne veštine i tehnike pretnje, - Pojačana saradnja između agencija u proceni rizika HBRN - Uspostaviti određene stručnjake za hbrn procenu rizika i nacionalne planove na nivou zemlje
Trajanje projekta: 24 meseca. Projekat je završen u 2014. godini.

Naziv projekta: 8. Obezbeđivanje specijalizovane i tehničke obuke za poboljšanje sposobnosti reakcije oficira tzv prve linije odbrane
Zemlje učesnice: Region Jugoistočne Evrope, Kavkaza, Moldavija i Ukrajina, Albanija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Jermenija, Gruzija i Ukrajina.
Implementaciona agencija: Evropski centar za hemijske, biološke, radiološke i nuklearne materijale i eksplozive pri Univerzitetu Umea u Švedskoj.
Nosilac projekta: Uprava kriminalističke policije, Sektor za vanredne situacije, Uprava policije, Uprava sobraćajne policije, Uprava granične policije, Žandarmerija, PTJ, SAJ, pregovarački tim, eventualno i helikopterska jedinica.
Ukupna vrednost projekta: 400.000 evra
Rezultati projekta: - Unapređenje mogućnosti reakcije „prvih oficira“ (policija i carina) kroz obezbeđivanje obuke – operacija i ciljanih nacionalnih agencija, u cilju razvijanja i efikasnog i brzog odgovora na HBRN pretnje.
Trajanje projekta: 24 meseca. Projekat je završen u 2015. godini.

Naziv projekta: 9. Međunarodna mreža univerziteta i instituta za podizanje svesti o robi dvostruke namene u bio-tehnologijama
Zemlje učesnice: Jugoistočna Azija, Jugoistočna i istočna Evropa, i Severna Afrika Atlanska obala Afrike.
Implementaciona agencija: Landau mreža – Volta centar, Italija
Nosilac projekta: Uprava kriminalističke policije.
Ukupna vrednost projekta: 400.000 евра
Rezultati projekta: - Razviti održivu mrežu univerziteta i istraživačkih instituta da učvrste kulturu bio-sigurnosti i bio-bezbednosti. - Podizanje svesti o robi dvostruke namene u bio-tehnologijama (nezgode, opasni eksperimenti, namerna zloupotreba,itd) za akademike, naučnike, istraživače tehničare i studente.
Vreme trajanja granta: 24 meseca. Projekat je završen 2015. godini.

Naziv projekta: 10. Razvoj procedura i smernica za stvaranje i poboljšanje bezbednosnih informacionih sistema i mehanizama razmene podataka za HBRN materijale i stavljanje pod regulatornu kontrolu
Zemlje učesnice: Jugoistočna Azija, Jugoistočna i istočna Evropa, i Severna Afrika Atlanska obala Afrike.
Implementaciona agencija: Konzorcijum predvođen Battelle Memorial Institute, SAD, sačinjen od Univerziteta Glazgov (University of Glasgow), Velika Britanija, Univerziteta Đenova (University of Genova), Italija i Nacionalne nuklearne laboratorije iz Velike Britanije (UK National Nuclear Laboratory (NNL))
Nosilac projekta: Uprava kriminalističke policije, Sektor za analitiku, vezu, i informacione tehnologije.
Ukupna vrednost projekta: 400.000 evra
Rezultati projekta: - Unapređenje nacionalnih sposobnosti za bezbedno upravljanje informacijama i razmena podataka o HBRN materijalima pod regularnom kontrolom, - Prenos međunarodno prihvađenih tehnika za bezbedno upravljanje informacijam i razmeni podataka o HBRN materijalima - Negovanje inter-regionalnih agencijaskih dijaloga i razmene iskustava najbolje prakse na sigurnom HBRN upravnjalju informacijama i razmeni podataka Stvaranje mreže unuverziteta u cilju doprinosa za bezvednost i sigurnost hemijskih materijala dvostruke namene i procesene opreme.
Trajanje projekta: 24 meseca. Projekat je završen 2015. godini.