Sektori

Sektor za vanredne situacije

Sektor za vanredne situacije obavlja poslove normativne, upravne, organizaciono-tehničke, preventivne, preventivno-tehničke, obrazovne, informativne i druge prirode za organizovanje, planiranje, sprovođenje, kontrolu mera zaštite života, zdravlja i materijalnih dobara građana, očuvanja uslova neophodnih za život i pripremanje za prevladavanje situacija u uslovima požara, elementarnih nepogoda, tehničkih i tehnoloških nesreća, dejstava opasnih materija i drugih stanja, opasnosti većih razmera koje mogu da ugroze zdravlje i živote ljudi i životnu sredinu ili da prouzrokuju štetu i pružanje pomoći kod otklanjanja posledica prouzrokovanih vanrednim događajima i vanrednim situacijama.

Izrađuje i predlaže zakone i druge propise i preporuke Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama.

Obavlja poslove uspostavljanja institucionalnih, organizacionih i personalnih uslova za sprovođenje zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

Preduzima preventivne mere radi sprečavanja izbijanja požara i ublažavanja posledica elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća, i sl. kao i prevencija u cilju sprečavanja ugrožavanja zdravlja građana usled dejstava opasnih materija i drugih stanja opasnosti.

Vrši stručno osposobljavanje pripadnika organizacionih jedinica na poslovima iz delokruga Sektora.

Vrši stručno osposobljavanje i edukovanje građana iz oblasti smanjenja rizika i upravljanje vanrednim situacijama, kao i obuku i usavršavanje rukovodilaca štabova za vanredne situacije.

Vrši obuku pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica u dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

Obavlja poslove osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanja preko republičkog, pokrajinskog i regionalnih centara za osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanje.

Stvara uslove za obrazovanje i obuku pripadnika vatrogasno – spasilačkih jedinica.

Obavlja poslove gašenje požara i spasavanja imovine i lica ugroženih požarom, kao i spasilačke aktivnosti pri elementarnim nepogodama, tehničko-tehnološkim nesrećama i događajima izazvanim dejstvom opasnih materija i drugih stanja opasnosti.

Vrši nadzor u proizvodnji, prometu i prevozu zapaljivih i eksplozivnih materija i sprovođenje mera zaštite života ljudi, imovine i životne sredine od posledica nastalih nepravilnim postucima sa tim materijama.

Vrši jedinstveno upravljanje zaštitom i spasavanjem u vanrednim situacijama i koordinira radom odgovarajućih organa u vanrednim situacijama i u vreme otklanjanja posledica izazvanih vanrednim događajima i vanrednim situacijama.

Sprovodi mere na otklanjanju štetnih posledica vanrednih situacija.

Vrši organizaciju i obuku jedinica civilne zaštite.

Vrši opremanje jedinica koje operativno deluju u vanrednim situacijama.

Vrši stručno usavršavanje pripadnika jedinica i nadzor u pogledu funkcionisanja i opremanja jedinica koje pripadaju lokalnoj samoupravi radi očuvanja celovitosti sistema.

Vrši nadzor i inspekcijski nadzor nad javnim skloništima i nad radom Centra za razminiranje.

Stvara uslove za nesmetan protok informacija, prikupljanje, prenos, arhiviranje i obradu podataka na bazi multimedijalne tehnologije.

Stara se o opremanju i obučavanju pripadnika Sektora.

Uspostavlja međunarodnu saradnju i razmenjuje informacije i podatke sa drugim državama i međunarodnim organizacijama.

 

Sektor za vanredne situacije u svom sastavu ima:

1.    Odeljenje za pravne poslove i međunarodnu saradnju;
2.    Odeljenje za ekonomsku i materijalno-tehničku podršku;
3.    Upravu za preventivnu zaštitu;
4.    Upravu za upravljanje rizikom i
5.    Upravu za vatrogasne-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu.

Detaljnije...