Сектори

Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије

Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије (у даљем тексту: САТИТ) обавља послове којима се, пре свега, обезбеђују услови за функционисање Дирекције полиције и осталих организационих јединица Министарства унутрашњих послова.

Послови САТИТ-а односе се на организовање, развој и експлоатацију интегрисаног информационог система Министарства, као и на планирање, изградњу, надзор и коришћење телекомуникационих система и система криптозаштите; планирање, праћење и спровођење мера из области информационе безбедности, односно заштите информационог система и мрежне инфраструктуре МУП-а.

САТИТ је одговоран за функционалност, одрживост и економичност телекомуникационе и рачунарске мреже, комуникационог, телефонског и система за видео-надзор и техничку заштиту МУП-а.

Сектор у оквиру својих надлежности:

 • примењује технологију просторног управљања подацима, унапређује и развија географски информациони систем (ГИС)
 • стара се о несметаном функционисању система управљања базама података
 • бави се инсталацијом, конфигурацијом и одржавањем серверских оперативних система, система за управљање базама података, апликативних сервера и осталог системског софтвера
 • израђује и унапређује корисничке апликације и моделује нове базе података за програмске системе
 • израђује техничка решења за обављање поуздане и заштићене размене података између правних субјеката и МУП-а.

САТИТ организује функционисање и развој информационо-комуникационе инфраструктуре и информационих система електронског пословања, односно електронске управе. За грађане Републике Србије САТИТ обавља значајан део послова кроз послове припреме, обраде к персонализације путних исправа и идентификационих докумената. У циљу обезбеђења заштите података о личности прате се и примењују стандарди који су у складу са највишим стандардима ЕУ.

Посебне надлежности Сектора су у пословима праћења, анализе и истраживања безбедносно интересантних појава и догађаја, као и пословима информисања и извештавања о стању јавне безбедности у Републици Србији. Препознавање, надзор, анализа и истраживање безбедносних изазова, ризика и претњи по јавну безбедност такође су надлежности САТИТ-а. Пружа се подршка ефикасном процесу руковођења и управљања свим пословним процесима, а тиме и ефикаснијем вршењу безбедносних послова у целини.

Одељења у саставу Сектора:

 • Центар за реаговање на нападе на информациони систем (ЦЕРТ)
 • Одељење за оперативно-планске послове
 • Одељење за тетра и радио комуникације
 • Одељење за комуникације
 • Одељење за информациону безбедност
 • Одељење за развој
 • Одељење за електронско пословање
 • Одељење за серверску инфраструктуру
 • Одељење за персонализацију идентификационих докумената
 • Одељење за аналитику
 • Одељење за статистичку аналитику и развој
 • Одељење за телекомуникације за ПУ за град Београд
 • Одељење за информационе технологије за ПУ за град Београд
 • Одељење за аналитику за ПУ за град Београд
 • Одељење за аналитику, телокомуникационе и информационе технологије у Новом Саду
 • Одељење за аналитику, телокомуникационе и информационе технологије у Нишу
 • Одељење за аналитику, телокомуникационе и информационе технологије у Крагујевцу
 • Одељење за аналитику, телокомуникационе и информационе технологије у Краљеву
 • Одељење за аналитику, телокомуникационе и информационе технологије у Ужицу