Сектори

МИСИЈА ОЕБС-а У СРБИЈИ

Назив пројекта: 1. Програм обуке полицијских тренера из области трговине људима
Укупна вредност пројекта: 2.636.850 РСД
Резултати пројекта: - Сачињен и реализован Програм обуке у области трговине људима, - Израђен одржив концепт за извођење напредних видова обуке, - Имплементација трговине људима као посебне теме у области људских права у наставни садржај Програма основне полицијске обуке, као и Програма стручног усавршавања полицијских службеника, - Програм оспособљавања тренера за извођење обуке из ове области предат МУП Р Србије, уз одговарајуће механизме контроле квалитета извођења обуке чиме се гаратује дугорочна одрживост, - Урађена анализа образовних потреба из области борбе против трговине људима, са циљем унапређења капацитета полиције за рад на смањењу утицаја криминалних организација и спречавања трговине људима, како у земљи тако и у рагиону, - Наставни планови и програми у складу са најбољом европском праксом.
Трајање пројекта: 6 месеци. Пројекат је завршен у 2011. години. Наставак специјалистичког курса у периоду јун-децембар 2012. године

Прва<1>Последња