Сектори

БИЛAТEРАЛНА САРАДЊА СА АМБАСАДОМ ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ

Назив пројекта: 1. Побољшање процедура за утврђивање идентитета ирегуларних миграната у региону МАРРИ
Укупна вредност пројекта: 67.540 фунти
Резултати пројекта: - Успостављање заједничке базе података о преводиоцима за ретке језике, - Развој и усвајање регионалног правног оквира као основе за коришћење заједничких преводилачких капацитета, - Усаглашавање процедуре за утврђивање идентитета ирегуларних миграната.
Трајање пројекта: 10 месеци од јуна 2015. до марта 2016. године

Назив пројекта: 2. Изградња капацитета за процес ЕУ интеграција у оквиру МУП и МПДУ
Укупна вредност пројекта: 37.800 фунти (за оба министарства)
Резултати пројекта: Подршка у процесу реформе у области правде и унутрашњих послова ради помоћи у успостављању и функционисању новог ЕУ секторског приступа, са специјалним фокусом на хоризонталну сарадњу и координацију између МУП-а и МПДУ, као корисника наведеног пројекта.
Трајање пројекта: 12 месеци. Пројекат је завршен у октобру 2014. године.

Назив пројекта: 3. Унапређење међусекторске сарадње и изградња капацитета МУП и Министарства правде и државне управе у области правде и унутрашњих послова, као приоритетној области процеса ЕУ интеграције
Укупна вредност пројекта: 35.000 фунти (за оба министарства)
Резултати пројекта: - Подршка у процесу реформе у области правде и унутрашњих послова ради помоћи у успостављању и функционисању новог ЕУ секторског приступа, са специјалним фокусом на хоризонталну сарадњу и координацију између МУП и МПДУ, као корисника наведеног пројекта.
Трајање пројекта: 5 месеци. Пројекат је завршен у априлу 2013. године.

Назив пројекта: 4. Развој српског МУП за управљање приоритетних пројекта на системском нивоу везаних за приступање ЕУ
Укупна вредност пројекта: 61.250 фунти
Резултати пројекта: - Подизање капацитета у Одељењу за управљање пројектима финансираним из фондова ЕУ ради ефикаснијег и ефективнијег рада на реформским пројектима.
Трајање пројекта: 9 месеци. Пројекат је завршен у марту 2012. године.

Назив пројекта: 5. Развој капацитета за координацију пројекта у МУП
Укупна вредност пројекта: 63.900 фунти
Резултати пројекта: - Подизање капацитета запослених који раде на пословима упраљања пројектима
Трајање пројекта: 5 месеци. Пројекат је завршен у марту 2011. године.

Прва<1>Последња