Sektori

BILATERALNA SARADNJA SA JAPANOM

Naziv projekta: 1. Unapređena vitalnost za odgovor na vanredne situacije
Implementacioni partner: UNDP
Nosilac projekta: Sektor za vanredne situacije
Ukupna vrednost projekta: Ukupna vrednost projekta za Ministarstvo unutrašnjih poslova je 145.000 dolara
Rezultati projekta: - Jačanje kapaciteta kroz nabavku oreme za timove za spasavanje i rad na vodi vatrogasno spasilačkih jedinica, kao i specijalizovanih jedinica civilne zaštite za spasavanje iz poplava. - Realizacija 10 obuka za pripadnike štabova za vanredne situacije u 27 opština Republike Srbije, koje su bile najviše pogođene tokom poplava 2014. godine, sa ciljem smanjenja rizika od katastrofa i povećanja kapaciteta lokalnih zajednica za uspešan odgovor u vanrednim situacijama.
Trajanje projekta: 12 meseci. Projekat je završen u martu 2016. godine.

Prva<1>Poslednja