Сектори

БИЛAТEРАЛНА САРАДЊА СА РЕПУБЛИКОМ СЛОВЕНИЈОМ

Назив пројекта: 1. Регионала обука за реформске процесе и капацитете МУП
Носилац пројекта: Управа криминалистичке полиције
Укупна вредност пројекта: 30.000 евра
Резултати пројекта: - Стварање добре праксе и повећање капацитета на реформским процесу РС које су биле највише поима за чланство у ЕУ.
Трајање пројекта: 12 месеци. Пројекат се завршава у децембру 2014. године.

Назив пројекта: 2. Подршка развоју волонтерских хуманитарних организација у Србији
Носилац пројекта: Сектор за ванредне ситуације
Укупна вредност пројекта: 20.000 евра
Резултати пројекта: - Представљање организације словеначког система управљања ванредним ситуацијама, која је заснована на волонтерским организацијама, пренос словеначке добре праксе и предлози за успостављање компатибилног и одрживог модела у Србији.
Трајање пројекта: 12 месеци. Пројекат је завршен у децембру 2015. године.

Прва<1>Последња