Sektori

BILATERALNA SARADNJA SA ŠVAJCARSKOM

Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) i švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
Naziv projekta: 1. Jačanje kapaciteta za stratešku analizu i strateške procene u Upravama kriminalističkih policija Ministarstava unutrašnjih poslova Srbije, Crne Gore i BRJ Makedonije
Implementacioni partner: OEBS
Nosilac projekta: Uprava kriminalističke policije
Ukupna vrednost projekta: 393.882 evra
Rezultati projekta: - Jačanje preventivnog pristupa borbi protiv organizovanog kriminala kroz policijski rad zasnovan na obaveštajnim podacima i strateškom planiranju, u oblasti Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, BRJ Makedonija).
Vreme trajanja granta: http://www.dcaf.ch/
Trajanje projekta: 24 meseca. Projekat je zvanično trebao da bude završen u martu 2016. godine, ali je odobrenjem Kabineta ministra produžen do kraja 2016. godine.

Prva<1>Poslednja