Сектори

ДРУГИ ЕУ ФОНДОВИ

Назив пројекта: 1. Прва линија практичара који се баве проблематиком у вези радикализма – подизање свести и подстицање изградње капацитета у региону Заданог Балкана (First Line)
Земље учеснице: Албанија, Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Мађарска, Македонија, Црна Гора, Румунија, Србија и Словенија
Укупна вредност пројекта: 750.000 евра
Резултати пројекта: - Унапређење могућности препознавања радикализма, - Упознавање са европском праксом и политиком против радикализма и регрутовања, препознавање сопственог потенцијала, улоге и компетентног актера, размена искустава и пракси.
Трајање пројекта: 24 месеца (2016-2018 године)

Назив пројекта: 2. Грант ЕУ: Јачање капацитета српске администрације (Комесаријата за избеглице и миграције, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства унутрашњих послова) да ефикасно одговори на повећане миграционе токове
Укупна вредност гранта: 1.499.940 евра
Резултати гранта: - Обезбедити и повећати директне оперативне капацитете националних служби да ефикасно реше и одговоре на повећане миграционе токове како би се обезбедило адекватно функционисање система азила у Републици Србији
Корисник гранта: Комесаријат за избеглице и миграције, а корисник у Министарству унутрашњих послова је Управа граничне полиције
Време трајања гранта: 12 месеци

Назив пројекта: 3. Борба против организованог криминала у области имовинских деликата
Земље учеснице: Србија, Бугарска, Аустрија, Немачка и Европол
Укупна вредност пројекта: 40.000 евра - Ханс Зајдел Фондација
Резултати пројекта: Побољшана сарадња земаља учесница пројекта у области криминала који се тиче имовинских деликата.
Трајање пројекта: 18 месеци, (фебруар 2015. до августа 2016. године)

Назив пројекта: 4. „Future Trust“
Носилац пројекта: Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије
Резултати пројекта: - Унапређење знања и праваца даљег развоја електронских сервиса и електронског пословања што представља један од стратешких приоритета МУП.
Трајање пројекта: 36 месеци

Назив пројекта: 5. „NEIFLEX“ (North Eastern Italy Flood Exercise), финансиран из средстава ЕК, DG ECHO
Земље учеснице: Италија, Аустрија, Словенија, Црна Гора и Србија
Носилац пројекта: Сектор за ванредне ситуације
Укупна вредност пројекта: 1.178.607 евра за све земље учеснице
Резултати пројекта: - Организација теренске и пратећих вежби за провежбавање модула (тимова) за спасавање и рад на води, који ће бити оформљени ИПА FLOODS пројектом, у коме Сектор за ванредне ситуације већ учествује, - Унапређење методологије за подизање свести грађана о ризицима од елементарних непогода и других несрећа у земљама које учествују.
Трајање пројекта: 24 месеци (2016. и 2017. године)

Прва<1>Последња