Сектори

ПРОЈЕКТИ ИПА ПРВА КОМПОНЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ У ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА

Назив пројекта: 21. Борба против трговине људима - уговор о набавци (ИПА 2014)
Носилац пројекта: Управа граничне полиције, а партнер је Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања
Укупна вредност пројекта: 840.000 евра.
Резултати пројекта: - Опремање посебних просторија за испитивање деце у три главне полицијске управе (Београд, Нови Сад и Ниш) и Центра за заштиту жртава трговине људима.
Трајање пројекта: 9 месеци. Реализација пројекта је предвиђена за март 2018. године.

Назив пројекта: 22. Израда Шенген Акционог плана – твининг уговор (ИПА 2014)
Носилац пројекта: Управа граничне полиције
Укупна вредност пројекта: Укупна вредност твининг уговора је 1.500.000 евра
Резултати пројекта: - Јачање капацитета граничне полиције за развој Шенген стандарда и побољшање ефикасности у управљању миграционим токовима
Трајање пројекта: Трајање твининг уговора је 24 месеца. Твининг уговор почиње са имплементацијом у 2017. години.

Назив пројекта: 23. Специјална мера подршке за опоравак од поплава и управљање ризиком од поплава у оквиру Акционог ИПА програма за 2014. годину (ИПА 2014)
Носилац пројекта: Сектор за ванредне ситуације
Укупна вредност пројекта: За МУП 744.800 евра.
Резултати пројекта: - Набавка неопходне опреме за поплаве за Сектор за ванредне ситуације

Прва<123>Последња