Сектори

ИПА ДРУГА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

Програм прекограничне сарадње Румунија – Србија

Назив пројекта: 1. Повећање способности румунских и српских власти за реаговање у ванредним ситуацијама
Укупна вредност пројекта: 1.744.401 евра, а део који је припао Министарству унутрашњих послова износи 744.401 евра.
Резултати пројекта: - Развијен је и инсталиран систем за рано упозоравање од поплава „Деветра“ и обучени представници релевантних институција за коришћење и администрирање система.
Трајање пројекта: 24 месеца. Пројекат је завршен у децембру 2014. године

Назив пројекта: 2. Заједничко управљање ванредним ситуацијама у пограничним областима Румуније – Републике Србије (Борски округ)
Укупна вредност пројекта: Укупна вредност 2.298.677,90 евра, а део који је припао Министарству унутрашњих послова износи 1.020.991,99 евра.
Резултати пројекта: - Набавка интегрисаног информационог система за управљање ванредним ситуацијама у Борском округу и развој инфраструктуре за праћење и реаговање која се огледа кроз набавку специјалног командно штабног возила, беспилотних летелица и друге опреме за ванредне ситуације.
Трајање пројекта: 24 месецa. Пројекат је завршен у априлу 2015. године.

Назив пројекта: 3. Заједничко управљање ванредним ситуцијама у пограничним областима Карансебеш – Јужно Банатски округ
Укупна вредност пројекта: 2.299.999,12 евра, а део који припада Министарству унутрашњих послова је 1.064.057,12 евра
Резултати пројекта: - Набавка интегрисаног информационог система за управљање ванредним ситуацијама у Јужно Банатском округу и развој инфраструктуре за праћење и реаговање која се огледа кроз набавку опреме за ванредне ситуације.
Трајање пројекта: 24 месецa. Пројекат је завршен у априлу 2015. године.

Прва<1>Последња