Сектори

ИПА ДРУГА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

Програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија

Назив пројекта: 1. Ојачавање форензичких капацитета у борби против прекограничног организованог криминала у области трговине наркотицима
Носилац пројекта: Управа криминалистичке полиције, Национални криминалистичко-технички центар
Укупна вредност пројекта: 582.283,79 евра, а део који припада Министарству унутрашњих послова је 308.540,84 евра.
Резултати пројекта: - Формирана база података за форензичке лабораторије у Нишу и Софији, - Унапређена прекогранична сарадња, - Набављени апарати за форензичку лабораторију у Нишу.
Трајање пројекта: 18 месеци. Пројекат је завршен у фебруару 2013. године.

Назив пројекта: 2. Борба против прекограничног организованог криминала кроз јачање капацитета за форензичку обраду лица места и анализу биолошких и других трагова у полицијским управама пограничног региона Србије и Бугарске
Носилац пројекта: Управа криминалистичке полиције, НКТЦ у Нишу.
Укупна вредност пројекта: 989.890 евра, а део који припада Министарству унутрашњих послова, које је водећи партнер на пројекту, износи 520.210,11 евра.
Резултати пројекта: - Боља опремљеност јединица за форензичку обраду лица места, - Знање у области форензичке обраде лица места је унапређено и прилагођено међународним стандардима, - Опремљено је седам лабораторија за форензичку обраду лица места и једна лабораторија за анализу ДНК.
Трајање пројекта: 24 месеца. Пројекат је завршен у јануару 2015. године.

Прва<1>Последња