Сектори

ИПА ДРУГА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

Програм прекограничне сарадње Хрватска - Србија

Назив пројекта: 1. Jачање капацитета српских и хрватских власти надлежних за управљање неексплодираним убојитим средствима (НУС) и минама
Укупна вредност пројекта: 1.058.824
Резултати пројекта: - Набавка опреме (речни брод са потребним сензорима, опрема за извиђање, возила и пратећа опрема) и мапирање корита река на присуство неексплодираних убојитих средстава, са циљем јачања техничких и оперативних капацитета власти за разминиравање у Србији и Хрватској , како би се умањењио ризик од случајног проналажења и активирања преосталих НУС од стране цивила.
Трајање пројекта: Планирано је да се набавка у оквиру пројекта заврши до јула 2016. године, док ће се активности мапирања речних корита спроводити у наредних неколико година.

Прва<1>Последња