Сектори

ИПА ДРУГА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

Програм прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина

Назив пројекта: 1. Заједничко праћење и сузбијање пожара у западној Србији
Укупна вредност пројекта: 650.550 евра, а део који припада Министарству унутрашњих послова је 329.000 евра.
Резултати пројекта: - Набавка опреме за откривање и сузбијање шумских пожара (беспилотних летелица и камера за видео надзор, ватрогасног возила и додатне опреме за гашење пожара) у циљу смањења броја шумских пожара и подручја захваћених шумским пожарима у региону западне Србије.
Трајање пројекта: Планирано је да се пројекат заврши до краја 2016. године

Прва<1>Последња