Сектори

ИПА ДРУГА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

Програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија

Назив пројекта: 1. Границе без препрека – БОБО, пројекат прекограничне сарадње Мађарска-Србија
Носилац пројекта: Центар за основну полицијску обуку, а партнери на пројекту су били Средња полицијска школа у Сегедину и Покрајински Секретаријат за прописе, управу и националне мањине.
Укупна вредност пројекта: 351.000 евра, а део који је био опредељен за МУП је 213.000 евра
Резултати пројекта: - Две групе од по 20 полицијских службеника су у Новом Саду и Суботици у периоду мај-октобар 2011. године похађали курс мађарског језика и сви успешно положили завршни тест. - Обезбеђена ја информатичка опрема (сервер и 18 лаптоп рачунара) као и софтвер за учење на даљину (е-learning) за додатну обуку полиције у области граничне контроле и уопште рада полиције у пограничном подручију које регулишу прописи ЕУ и Шенгенског уговора. - У току спровођења пројекта, реализовано је 7 размена полазника основне полицијске обуке и тренера. Кроз овај вид сарадње и размене искустава двеју школа прошло је 48 полазника основне полицијске обуке и 6 тренера из Сремске Каменице и исто толико полазника и тренера из Полицијске школе из Сегедина.
Трајање пројекта: Пројекат је завршен у марту 2011. године.

Назив пројекта: 2. Студија изводљивости заједничке мађарско – српске мреже противградне заштите
Носилац пројекта: Сектор за ванредне ситуације. Партнери из Мађарске су били жупаније Бач Кишкун и Чонград.
Укупна вредност пројекта: 116.365 евра, а део који је припао МУП-и је 50.600 евра
Резултати пројекта: - Израђена студија изводљивости заједничке мађарско-српске мреже противградне заштите. - Одржани округли столови локалних самоуправа у пограничном региону, представника Републичког хидрометеоролошког завода и представника Сектора за ванредне ситуације. - Информисана јавност о противградној заштити. - Набављена информатичка опрема за потребе борбе против града.
Трајање пројекта: 15 месеци. Пројекат је завршен у јануару 2013. године.

Назив пројекта: 3. Нови Сад – Сегедин прекограничне сарадња у развоју усклађених метода и изради заједничке базе података за анализу дизајнерских дрога
Носилац пројекта: Управа криминалистичке полиције, НКТЦ у Новом Саду.
Укупна вредност пројекта: 451.748,50 евра, а део који је припао Министарству унутрашњих послова износи 226.960 евра.
Резултати пројекта: - Опремљене форензичке лабораторије у Новом Саду и Сегедину, - Обучени тимови хемијских форензичара из обе лабораторије, - Нове аналитичке процедуре које се заснивану на дубинској анализи припреме дизајнерских дрога се свакодневно примењују у обе лабораторије. - У лабораторији у Новом Саду је створена хемијска база података о новонасталим дизајнерским дрогама.Унапређена постојећа база података у лабораторији у Сегедину. - Полицијски службеници обе земље су опремљени спот тестовима и обучени за њихову употребу
Време трајања гранта: 18 месеци. Пројекат је завршен у августу 2014.године.

Прва<1>Последња