Сектори

МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИОМ

Назив пројекта: 1. Унапређење разумевања и координације у управљању ирегуларним миграционим токовима на Западном Балкану
Носилац пројекта: Управа граничне полиције
Укупна вредност пројекта: 80.000 долара
Резултати пројекта: - Унапређивање знања о ирегуларним миграционим токовима из и кроз земље Западног Балкана, - Oбезбеђивање регионалне сарадње и координације земаља Западног Балкана, укључујући земље порекла, транзита и одредишта.
Трајање пројекта: 12 месеци. Пројекат је завршену октобру 2014. године.

Назив пројекта: 2. Оснаживање системског партнерства у спровођењу Националне стратегије за борбу против трговине људима
Носилац пројекта: Управа граничне полиције
Укупна вредност пројекта: 180.000 долара
Резултати пројекта: - Допринос успешном спровођењу Националне стратегије за борбу против трговине људима, посебно на пољу оснаживања механизама координације на локалном нивоу.
Трајање пројекта: 18 месеци. Завршен је у марту 2015. године.

Назив пројекта: 3. Регионално истраживање процене потреба: ситуација у области борбе против трговине људима на Западном Балкану
Носилац пројекта: Управа граничне полиције
Резултати пројекта: - Спровођење процена стања тренутних механизама у области борбе против трговине људима у регији Западног Балкана, уз координисање са сличним активностима које се спроводе на националним нивоима.
Трајање пројекта: 9 месеци. Пројекат је завршен у јулу 2014. године.

Назив пројекта: 4. Истраживање ирегуларних миграција на западном Балкану
Носилац пројекта: Управа граничне полиције
Укупна вредност пројекта: 80.000 долара
Резултати пројекта: - Јачање знања о ирегуларним миграционим токовима из и кроз земље Западног Балкана као и обезбеђење сарадње земаља Западног Балкана у циљу јачања ресурса граничних полиција и формилисања одговарајућих политика.
Трајање пројекта: 12 месеци. Пројекат је завршен у новембру 2014. године.

Назив пројекта: 5. Јачање борбе против трговине људима и кријумчарење миграната на Западном Балкану
Носилац пројекта: Управа граничне полиције
Укупна вредност пројекта: 100.000 долара
Резултати пројекта: - Јачање пркограничне сарадње на пољу борбе против трговине људима, кријумчарења миграната, миграната, ирегуларних миграција и осталих видова прекограничних преступа на простору Западног Балкана.
Трајање пројекта: 12 месеци. Пројекат је завршен у новембру 2015. године.

Назив пројекта: 6. Заједнички програм UNHCR-а, UNODC-А, IOM-а за борбу против трговине људима у Србији - UN GIFT Srbija
Носилац пројекта: Управа граничне полиције.
Укупна вредност пројекта: 1.654.944 америчких долара.
Резултати пројекта: - Формализована сарадња између релевантних учесника Националног механизма за упућивање уз укључивање повезаности азила и проблема трговине људима. - Идентификовани специфични приступи јачању превенције трговине људима међу различитим циљним групама. - Повећано знање о трговини људима међу нарочито угроженим групама. - Побољшано знање о законодавству и судској пракси која се тиче трговине људима како би се побољшало кривичноправни одговорпроцесуирање случајева трговине људима. - Ојачани капацитети полицијских снага и правосуђа у области борбе против трговине људима, ради унапређења истрага, суђења и пресуда за случајеве трговине људима. - Побољшана идентификација потенцијалних и постојећих жртава трговине људима укључујући и оне идентификоване унутар поступка добијања азила. - Механизми за заштиту жртава трговине људима унапређени кроз увођење децентрализованог приступа идентификацији на нивоу целе државе, упућивању (укључујући упућивање између система Националног механизма за упућивање и азила) и пружању помоћи у складу са специфичним стандардима.
Трајање пројекта: Пројекат је завршен у октобру 2012. године.

Назив пројекта: 7. Подршка државама Западног Балкана у решавању проблема малолетних миграната без пратње
Носилац пројекта: Управа граничне полиције
Укупна вредност пројекта: 140.000 долара
Резултати пројекта: - Јачање капацитета земаља Западног Балкана у реаговању на изазове које постављају миграције малолетника без пратње, а у складу са приоритетима и акцијама ЕУ у тој области.
Трајање пројекта: 15 месеци. Пројекат је завршен у децембру 2015. године.

Назив пројекта: 8. Мапирање карактеристика мрежа трговине људима и кријумчарења миграната на Западном Балкану
Носилац пројекта: Управа граничне полиције
Резултати пројекта: - Процена динамике функционисања мрежа кријумчарења миграната и трговине људима у земљама Западног Балкана.
Трајање пројекта: 4 месеци. Пројекат траје до априла 2016. године.

Назив пројекта: 9. Изградња капацитета и јачање сарадње између агенција за спровођење закона Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Косова*, Републике Македоније, Црне Горе и Републике Србије
Носилац пројекта: Управа граничне полиције
Резултати пројекта: - Развијање наставног плана и програма о правима миграната и профилисању, организовање обука за предаваче/тренере, тј. представнике граничне полиције, на шест пројектних локација Западног Балкана; - Презентовање докумената која би била припремљена током имплементације пројекта: правни приручник, приручник о транснационалном криминалу и регионални наставни план и програм о извођењу заједничких патрола на полицијским академијама и центрима за обуке на свим пројектним локацијама; - Разрада и превод већ постојећег документа - Фразеолошке брошуре (која је развијена од стране ИОМ-а и УНХЦР-а) на језике Западног Балкана намењене за граничну полицију с циљем побољшања комуникације са мигрантима; - Штампање Фразеолошке брошуре и њена дистрибуција на пројектне локације у региону.
Трајање пројекта: 12 месеци. Пројекат траје до децембра 2016. године.

Назив пројекта: 10. Унапређење капацитета за решавање проблема нерегуларних миграција у Србији (Падинска скела)
Носилац пројекта: Управа граничне полиције
Укупна вредност пројекта: 162.300 долара
Резултати пројекта: - Имплементација Акционог плана за поглавље 24 за Активности: 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.5, што је везано за резултат 1. Активности које су предвиђене резултатом 2. су израда Стратегије за решавање питања нерегуларних миграција и Акционог плана.
Трајање пројекта: 12 месеци. Пројекат траје до маја 2016. године.

Прва<1>Последња