Сектори

САРАДЊА СА УЈЕДИЊЕНИМ НАЦИЈАМА, ЕВРОПСКОМ КОМИСИЈОМ

Програм „Хемијски, биолошки, радиолошки и нуклеарни (ХБРН) Центри изврсности (СоЕ) за регион Југоисточне Европе, Јужног Кавказа, Молдавије и Украјине – иницијативе ЕУ“ - финансира из фондова Уједнињених нација и Европске комисије
Назив пројекта: 1. Идентификација и јачање форензичких капацитета у области превенције организованог криминала и недозвољене трговине хемијским агенсима, укључујући обуку и опрему за "прву линију" царинских службеника Имплементациона агенција: Институт за идустријску органску хемију - Пољска
Земље учеснице: Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина.
Носилац пројекта: Управа криминалистичке полиције.
Укупна вредност пројекта: 640.000 евра
Резултати пројекта: - Побољшање брзе идентификације хемијских агенса. Јачање форензичких капацитета у региону у борби против нелегалне трговине хемијским агенса. - Опремање, тренинг и студијске посете релеватним институцијама у Европи.
Трајање пројекта: 24 месеца. Пројекат је завршен у 2015. години.

Назив пројекта: 2. Изградња капацитета ради идентификације и реакције на претње од хемијских, биолошких,радиолошких и нуклерних материјала
Земље учеснице: Србија, Црна Гора, Хрватска и Македонија.
Имплементациона агенција: Европски центар за хемијске, биолошке, радиолошке и нуклеарне материјале и експлозиве при Универзитету Умеа у Шведској.
Носилац пројекта: Управа граничне полиције.
Укупна вредност пројекта: 160.000,00 евра.
Резултати пројекта: - Обука особља граничне полиције уважавајући међународне процедуре и стандарде за изградњу капацитета за откривање и реаговање на претње од хемијских, биолошких, радиолошких и нуклеарних материја. - Три врсте тренинга (посебно Х материје, посебно Б, посебно РН за по 10 полицијских службеника)
Трајање пројекта: 24 месеца. Пројекат је завршен у 2015. години.

Назив пројекта: 3. Управљање знањем, развој и трансфер добре праксе у домену биолошке сигурности и безбедности
Земље учеснице: Југоисточна Европа, Кавказ, Молдавија и Украјина, Југоисточна Азија, Атланска обала Африке и Северна Африка. Носилац пројекта у МУП је Управа кримниналистичке полиције.
Имплементациона агенција: Центар за међународну безбедност у Инсурбији, Италија
Укупна вредност пројекта: 1.940.000 евра (480.000 евра по региону)
Резултати пројекта: - Успоставити, документовати, имплеметирати и одржати био-систем за управљање ризиком у складу са захтевима из лабараторије био-управљања ризицима, стандарда ISO 15190 CWA 15793; - Обезбедити и појачати размену и пренос добре праксе, развити одржив систем обуке и побољшање регионлне међу-агенцијске сарадње и усклађивања са међународним стандардима.
Трајање пројекта: 24 месеца. Пројекат је завршен 2015. години.

Назив пројекта: 4. Развој знања и трансфер добре праксе за међу-агенцијски ХБРН одговор
Земље учеснице: Југоисточна Европа, Кавказ, Молдавија и Украјина и југоисточна Азија.
Имплементациона агенција: Центар за међународну безбедност у Инсурбији, Италија
Носилац пројекта: Управа криминалистичке полиције, СКОППИ, Сектор за ванредне ситуације, Управа за образовање, Жандармерија, ПТЈ, САЈ.
Укупна вредност пројекта: 1.940.000 евра (480.000 евра по региону у просеку до 50.000 евра по држави)
Резултати пројекта: - Изградити поврење између агенција укључених у ХБРН одговор у различитим секторима државне управе, - Олакшати њихов заједнички рад и размењивати информације на и ван сцене инцидента и ојачати рагионални трансфер најбоље праксе према националним експертима из земаља учесница, - Обезбедити и појачати размену и пренос добре праксе на међуагенцијска тела за ХБРН одговор, развој одрживог система за дељење знања, применљив на широк спектар земаља и државне структуре и на основу слободно доступних пакета алата за тестирање релеватних ХБРН процеса, како међуагенцијски тако и за посматрача програма, - Побољшање регионалне сарадње и хармонизације у оквиру међуресорског ХБРН одговора
Трајање пројекта: 24 месеца. Пројекат је завршен у 2014 години.

Назив пројекта: 5. Упуства, процедуре и стандардизација у домену биолошке сигурности и безбедности
Земље учеснице: Србија, Македонија, Молдавија, Брунеји, Камбоџа, Лаос, Филипини, Тајланд, Сингапур и Вијетнам.
Имплементациона агенција: Француска међународна експертиза
Носилац пројекта: Управа криминалистичке полиције, СКОППИ, Сектор за ванредне ситуације, Управа за образовање, Жандармерија, ПТЈ, САЈ.
Укупна вредност пројекта: 800.000 евра (160.000 евра по држави)
Резултати пројекта: - Јачање капацитета и изградња капацитета у одабраним земљама, развој узјамног разумевања и образложење био-сигурности и био-безбедности и промовише препоруке прилагођене специфичним потребама партнерских земаља. Поставити законе и прописе у области био-сигурности, био-безбедности и менаџмента лабараторијског система. - Успоставити националне процедуре за регулисање производње, употребе увоз, извоз, складиштење и транспорт и опасних микроорганизама у складу са међународним стандардима и смерницама
Време трајања гранта: 24 месеца. Пројекат је завршен у 2015. години.

Назив пројекта: 6. Развој курсева е-учења за ублажавање ризика ХБРН
Земље учеснице: Југоисточна Азија, Југоисточна и источна Европа, и Северна Африка Атланска обала Африке.
Имплементациона агенција: Џејмс Мартин центар за проучавање неширења при Миделбери колеџу, САД
Носилац пројекта: Управа криминалистичке полиције, СКОППИ, Сектор за ванредне ситуације, Управа саобраћајне полиције, Управа граничне полиције, Управа полиције, Управа за образовање
Укупна вредност пројекта: 400.000 евра (на шест модула)
Резултати пројекта: - Подизање свести међу државним ентитетима, академске заједнице, научне заједнице, приватног сектора и цивилног друшта у целини по ХБРН питањима. - Производ е-учења је курс о основама заједничког и општег разумевања о ХБРН питањима. - Е-учење - курс ће се састојати од најмање 6 модула који могу да се фокусирају на: (био-безбедност и био-сигурност, увоз-извоз постојеће процедуре и смернице, транзит и претовар, идентификација ХБРН агенса, најбоље праксе на ХБРН претње/процене ризика, ХБРН материјали и оружја и њихови потенцијални штетни ефекти, обезбеђивање ХБРН материјала и објеката, идентификационе технике за ХБРН материјале, бесправна ХБРН трговина и ризици ХБРН отпада
Трајање пројекта: 24 месеца. Пројекат је завршен у 2015. години.

Назив пројекта: 7. Промоција добре праксе и међу-агенцијских процедура за процену ризика од хемијских,биолошких, радиолошких и нуклеарних злоупотреба
Земље учеснице: Брунеји, Камбоџа, Бијетнам, Лаос, Босна и Херцеговина, Македонија, Молдавија, Црна Гора, Србија, Алжир, Мароко, Јордан.
Имплементациона агенција: Национални координатор за борбу против тероризма и безбедност, Министрство безбедности и правде Краљевине Холадије
Носилац пројекта: Управа криминалистичке полиције, Сектор за ванредне ситуације
Укупна вредност пројекта: 1.920.000 евра (160.000 евра по земљи учесници)
Резултати пројекта: - Обезбедити земље са одрживим способношћу да примене државне вештине и технике претње, - Појачана сарадња између агенција у процени ризика ХБРН - Успоставити одређене стручњаке за хбрн процену ризика и националне планове на нивоу земље
Трајање пројекта: 24 месеца. Пројекат је завршен у 2014. години.

Назив пројекта: 8. Обезбеђивање специјализоване и техничке обуке за побољшање способности реакције официра тзв прве линије одбране
Земље учеснице: Регион Југоисточне Европе, Кавказа, Молдавија и Украјина, Албанија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Македонија, Босна и Херцеговина, Јерменија, Грузија и Украјина.
Имплементациона агенција: Европски центар за хемијске, биолошке, радиолошке и нуклеарне материјале и експлозиве при Универзитету Умеа у Шведској.
Носилац пројекта: Управа криминалистичке полиције, Сектор за ванредне ситуације, Управа полиције, Управа собраћајне полиције, Управа граничне полиције, Жандармерија, ПТЈ, САЈ, преговарачки тим, евентуално и хеликоптерска јединица.
Укупна вредност пројекта: 400.000 евра
Резултати пројекта: - Унапређење могућности реакције „првих официра“ (полиција и царина) кроз обезбеђивање обуке – операција и циљаних националних агенција, у циљу развијања и ефикасног и брзог одговора на ХБРН претње.
Трајање пројекта: 24 месеца. Пројекат је завршен у 2015. години.

Назив пројекта: 9. Међународна мрежа универзитета и института за подизање свести о роби двоструке намене у био-технологијама
Земље учеснице: Југоисточна Азија, Југоисточна и источна Европа, и Северна Африка Атланска обала Африке.
Имплементациона агенција: Ландау мрежа – Волта центар, Италија
Носилац пројекта: Управа криминалистичке полиције.
Укупна вредност пројекта: 400.000 евра
Резултати пројекта: - Развити одрживу мрежу универзитета и истраживачких института да учврсте културу био-сигурности и био-безбедности. - Подизање свести о роби двоструке намене у био-технологијама (незгоде, опасни експерименти, намерна злоупотреба,итд) за академике, научнике, истраживаче техничаре и студенте.
Време трајања гранта: 24 месеца. Пројекат је завршен 2015. години.

Назив пројекта: 10. Развој процедура и смерница за стварање и побољшање безбедносних информационих система и механизама размене података за ХБРН материјале и стављање под регулаторну контролу
Земље учеснице: Југоисточна Азија, Југоисточна и источна Европа, и Северна Африка Атланска обала Африке.
Имплементациона агенција: Конзорцијум предвођен Battelle Memorial Institute, САД, сачињен од Универзитета Глазгов (University of Glasgow), Велика Британија, Универзитета Ђенова (University of Genova), Италија и Националне нуклеарне лабораторије из Велике Британије (UK National Nuclear Laboratory (NNL))
Носилац пројекта: Управа криминалистичке полиције, Сектор за аналитику, везу, и информационе технологије.
Укупна вредност пројекта: 400.000 евра
Резултати пројекта: - Унапређење националних способности за безбедно управљање информацијама и размена података о ХБРН материјалима под регуларном контролом, - Пренос међународно прихвађених техника за безбедно управљање информацијам и размени података о ХБРН материјалима - Неговање интер-регионалних агенцијаских дијалога и размене искустава најбоље праксе на сигурном ХБРН управњаљу информацијама и размени података Стварање мреже унуверзитета у циљу доприноса за безведност и сигурност хемијских материјала двоструке намене и процесене опреме.
Трајање пројекта: 24 месеца. Пројекат је завршен 2015. години.