Finansije

Ime konkursa Datum objavljivanja
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika: Prevodilac I, Odelјenje za poslove protokola, Kabinet ministra, utvrđeno pod rednim brojem 01.3.5 u aktu o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova – 1 (jedan) izvršilac 25.04.2019. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika:Glavni službenik za psihološku prevenciju I u Grupi za lјudske resurse PU Kralјevo, Sektor za lјudske resurse, utvrđeno pod rednim brojem 08.19.5 u aktu o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova – 1 (jedan) izvršilac 23.04.2019. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika: Glavni službenik za psihološku prevenciju (1), Glavni službenik za psihološku selekciju (1), Glavni službenik za psihološka istraživanja i edukaciju (1) 12.04.2019. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika: Doktor medicine za zdravstvenu prevenciju (2) i lice za bezbednost i zdravlјe na radu (1) 27.03.2019. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika: Glavni službenik za psihološku prevenciju (1) 27.03.2019. godine.
Konkurs za upis 200 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica 25.03.2019. godine.
Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2019/2020. godini 18.03.2019. godine.
IZJAVA 2 - za kupovinu stanova pod povolјnijim uslovima 11.03.2019. godine.
IZJAVA 1 - za kupovinu stanova pod povolјnijim uslovima 11.03.2019. godine.
ODLUKA o ispunjenosti uslova za kupovinu stanova pod povolјnijim uslovima 11.03.2019. godine.
JAVNI POZIV za učešće u postupku ostvarivanja ppava na kupovinu ctanova pod povoljnijim uslovima iz projekta državne stanogradnje u Nišu i u Vranju 11.03.2019. godine.
POSTUPAK OTKUPA SEKUNDARNIH SIROVINA-Otpadni papir koji nastaje u redovnom poslovanju MUP-a 26.02.2019. godine.
Konkurs za prijem 400 kandidata na osnovnu policijsku obuku za potrebe PU za grad Beograd 14.02.2019. godine.

Konkurs za upis na doktorske akademske studije Kriminalističko-policijske akademije, u školskoj 2018/2019. godini

10.10.2018. godine.

Konkurs za upis na akademske studije drugog stepena Kriminalističko-policijske akademije, u školskoj 2018/2019. godini

10.10.2018. godine.
Predlog liste reda prvenstva 02/3 broj 360-42/18-7 od 31.5.2018. godine, po Oglasu broj 360-157/16-10 od 14.10.2016. godine za rešavanje stambenih potreba davanjem u zakup na određeno vreme jednog stana u Srbobranu 29.06.2018. godine.
Konkurs za upis polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica 20.06.2018. godine.
Konkurs za upis polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku – PPU 20.06.2018. godine.
Konkurs za upis polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku – PU za grad Beograd 20.06.2018. godine.
KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKA AKADEMIJA - KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI 15.05.2018. godine.