Документи

YANG XIJIE -ОБУСТАВА ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРЕЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА
Датум објаве
08.02.2024.   11.00 часова
Министарство унутрашњих послова Р. Србије, Дирекција полиције, Подручна полицијска у Зрењанину, OДСЕК ЗА СТРАНЦЕ И СУЗБИЈАЊЕ ИРЕГУЛАРНИХ МИГРАЦИЈА ЗРЕЊАНИН, на основу члана 101. и члана 104. став 1. тачка 4 и члана 136. став 1. ЗоУП-а доноси Решење о обустави поступка одлучивања по захтеву за одобрење привременог боравка за лице YANG XIJIE држављана Р. Кине
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Зрењанину

позив за странку за Милорада Бацетића
Датум објаве
07.02.2024.   00.00 часова
позив за странку за усмену расправу за Милорада Бацетића, број 205-142/23 од 1.2.2024 године
Преузмите документ 205-142/23 од 1.2.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

РЕШЕЊЕ О ОБУСТАВИ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРЕЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА ЗА ЛИЦЕ XIANG YUBIN
Датум објаве
06.02.2024.   10.00 часова
Министарство унутрашњих послова Р. Србије, Дирекција полиције, Подручна полицијска у Зрењанину, OДСЕК ЗА СТРАНЦЕ И СУЗБИЈАЊЕ ИРЕГУЛАРНИХ МИГРАЦИЈА ЗРЕЊАНИН, на основу члана 101. и члана 104. став 1. тачка 4 и члана 136. став 1. ЗоУП-а доноси Решење о обустави поступка одлучивања по захтеву за одобрење привременог боравка за лице XIANG YUBIN држављана Р. Кине
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Зрењанину

РЕШЕЊЕ О ОБУСТАВИ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРЕЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА ЗА ЛИЦЕ ZHAO HUAIJING
Датум објаве
06.02.2024.   09.45 часова
Министарство унутрашњих послова Р. Србије, Дирекција полиције, Подручна полицијска у Зрењанину, OДСЕК ЗА СТРАНЦЕ И СУЗБИЈАЊЕ ИРЕГУЛАРНИХ МИГРАЦИЈА ЗРЕЊАНИН, на основу члана 101. и члана 104. став 1. тачка 4 и члана 136. став 1. ЗоУП-а доноси Решење о обустави поступка одлучивања по захтеву за одобрење привременог боравка за лице ZHAO HUAIJING држављана Р. Кине
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Зрењанину

SAOPŠTENјE O VREMENU TRAJANјA IZREČENE MERE ZABRANE UPRAVLjANјA MOTORNIM VOZILOM LICU НИЈАЗИ РАМАДАНИ
Датум објаве
06.02.2024.   09.00 часова
Ministarstvo unutrašnjih poslova R. Srbije, Direkcija policije, Područna policijska u Zrenjaninu, Odsek za upravne poslove, saopštenje o vremenu trajanja izrečene mere zabrane upravlјanja motornim vozilom na osnovu člana 202. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima za lice NIJAZI RAMADANI
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Зрењанину

САОПШТЕЊЕ О ВРЕМЕНУ ТРАЈАЊА ИЗРЕЧЕНЕ МЕРЕ ЗАБРАНЕ УПРАВЉАЊА МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ ЛИЦУ МОМЧИЛО КОСТИЋ
Датум објаве
06.02.2024.   09.00 часова
Министарство унутрашњих послова Р. Србије, Дирекција полиције, Подручна полицијска у Зрењанину, Одсек за управне послове, саопштење о времену трајања изречене мере забране управљања моторним возилом на основу члана 202. Закона о безбедности саобраћаја на путевима за лице Момчило Костић.
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Зрењанину

РЕШЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ ЛИЦУ РАМАДАНИ НИЈАЗИ
Датум објаве
06.02.2024.   09.00 часова
Министарство унутрашњих послова Р. Србије, Дирекција полиције, Подручна полицијска у Зрењанину, Одсек за управне послове, Решење о одузимањувозачке дозволе због изречених казнених поена на основу члана 197. Закона о безбедности саобраћаја на путевима за лице Нијази Рамадани.
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Зрењанину

решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Кнежевић Тихомира
Датум објаве
06.02.2024.   00.00 часова
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ, ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА У УЖИЦУ, ОДСЕК ЗА УПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, БРОЈ 205.15-1/24 ОД 3.1.2024. ГОДИНЕ, РЕШЕЊЕ О ПАСИВИЗАЦИЈИ АДРЕСЕ ПРЕБИВАЛИШТА ЗА КНЕЖЕВИЋ ТИХОМИРА
Преузмите документ 205.15-1/24 од 3.1.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

Дејан Цвијовић - Саопштење o времену трајања изречене мере забране управљања моторним возилом
Датум објаве
25.01.2024.   00.00 часова
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ, ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА У ПРИЈЕПОЉУ, ОДСЕК ЗА УПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, Саопштење о времену трајања изречене мере забране управљања моторним возилом евидентиране у регистру о изреченим мерама возачу 222-2-187/23 од 25.01.2024. године
Преузмите документ 222-2-187/23
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Пријепољу

решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Поповић Мирка
Датум објаве
31.01.2024.   00.00 часова
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ, ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА У УЖИЦУ, ОДСЕК ЗА УПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, БРОЈ 205.15-11/24 ОД 25.1.2024. ГОДИНЕ, РЕШЕЊЕ О ПАСИВИЗАЦИЈИ АДРЕСЕ ПРЕБИВАЛИШТА ЗА ПОПОВИЋ МИРКА
Преузмите документ 205.15-11/24 од 25.1.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

закључак о покретању поступка пасивизације адресе пребивалишта за Стојчев Тонија
Датум објаве
31.01.2024.   00.00 часова
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ, ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА У УЖИЦУ, ОДСЕК ЗА УПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, БРОЈ 205-21-5/24 ОД 24.1.2024. ГОДИНЕ, ЗАКЉУЧАК О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПАСИВИЗАЦИЈЕ АДРЕСЕ ПРЕБИВАЛИШТА ЗА СТОЈЧЕВ ТОНИЈА
Преузмите документ 205-21-5/24 од 24.1.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

закључак о покретању поступка пасивизације адресе пребивалишта за Алексић Дарка
Датум објаве
31.01.2024.   00.00 часова
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ, ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА У УЖИЦУ, ОДСЕК ЗА УПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, БРОЈ 205-21-6/24 ОД 24.1.2024. ГОДИНЕ, ЗАКЉУЧАК О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПАСИВИЗАЦИЈЕ АДРЕСЕ ПРЕБИВАЛИШТА ЗА АЛЕКСИЋ ДАРКА
Преузмите документ 205-21-6/24 од 24.1.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

Бранко Боровић - Саопштење о времену трајања изречене мере забране управљања моторним возилом
Датум објаве
30.01.2024.   00.00 часова
Бранко Боровић - Саопштење о времену трајања изречене мере забране управљања моторним возилом евидентиране у Регистру о изреченим мерама возачу.
Преузмите документ 03.40.8 222-2/754-23
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Чачку

закључак пасивизација адресе пребивалишта за Јоксимовић Владимира
Датум објаве
30.01.2024.   00.00 часова
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА У УЖИЦУ ОДСЕК ЗА УПРАВНЕ ПОСЛОВЕ БРОЈ 205-21-3/24 ОД 23.1.2024. ГОДИНЕ ЗАКЉУЧАК О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПАСИВИЗАЦИЈЕ АДРЕСЕ ПРЕБИВАЛИШТА ЗА ЈОКСИМОВИЋ ВЛАДИМИРА
Преузмите документ 205-21-3/24 од 23.1.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

МРАОВИЋ БРАНИСЛАВ - пасивизирање адресе
Датум објаве
29.01.2024.   15.15 часова
Решење којим се Мраовић Брниславу из Суботице пасивизира адреса
Преузмите документ 205-5452023
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Суботици

МЕМЕТОВИЋ ТИХИ- пасивизирање адресе
Датум објаве
29.01.2024.   15.00 часова
Решење којим се лицу Меметовићћ Тихи из Суботице пасивизира адреса
Преузмите документ 205-1928/24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Суботици

Решење о ограничењу коришћења личне карте издате на име Владе Матовић из Чачка
Датум објаве
29.01.2024.   00.00 часова
Решење о ограничењу коришћења личне карте за прелазак државне границе, издате на име Владе Матовић из Чачка
Преузмите документ 03.40.8 број 011690128 од 18.01.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Чачку

Решење у вези личне карте издате на име Саша Гвозденовић из Чачка
Датум објаве
29.01.2024.   00.00 часова
Решење у вези ограничења коришћења личне карте за прелазак државне границе издате од стране ПУ у Чачку, дана 03.07.2019. године, на име Саша Гвозденовић из Чачка.
Преузмите документ 03.40.8. број 010465819 од 15.12.2023. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Чачку

Одузимање путне исправе на име Саша Гвозденовић из Чачка, издате од стране Полицијске управе у Чачку.
Датум објаве
29.01.2024.   00.00 часова
Одузимање путне исправе на име Саша Гвозденовић из Чачка, издате од стране Полицијске управе у Чачку, дана 03.07.2019. године.
Преузмите документ 03.40.8 број 27-133/23 од 27.12.2023. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Чачку

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја - тражилац Данијела Несторовић
Датум објаве
26.01.2024.   10.00 часова
Обавештење и решење по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја Данијеле Несторовић, који се односе на пријаву пребивалишта грађана
Преузмите документ 02/8 број 07-2-1756/23-1
Цео документ можете преузети у Секретаријат Министарства