Документи

Решење о одбијању захтева за издавање путне исправе - Ука Арсим
Датум објаве
27.02.2024.   18.45 часова
Решење Координационе управе за Косово и Метохију - Одељења за управне послове у Београду, ул. Љермонтова бр. 12а, о одбијању захтева за издавање путне исправе лицу Ука Арсиму.
Преузмите документ 03.14.2 27-2923-1-01/23 КУ, од дана 25.12.2023. године
Цео документ можете преузети у Координациона Управа за Косово и Метохију

Решење о одбијању захтева за издавања путне исправе за лице Сулејмани Фатон
Датум објаве
27.02.2024.   18.15 часова
Координациона управа за Косово и Метохију, Одељење за управне послове у Београду - решење о одбијању захтева за издавање путне исправе на име Сулејмани Фатон, број: 03.14.2 27-6407-01-КУ
Преузмите документ 03.14.2 27-6407-01-КУ
Цео документ можете преузети у Координациона Управа за Косово и Метохију

Обавештење ради пријема писмена о изреченој мери забране управљања моторним возилом за Станојковић Владу
Датум објаве
27.02.2024.   18.30 часова
Координациона управа за Косово и Метохију - ПУ у Урошевцу, обавештење ради пријема писмена- саопштења о изреченој мери забрене управљања моторним возилом.
Преузмите документ 222-237/23-1
Цео документ можете преузети у Координациона Управа за Косово и Метохију

Решење о забрани коришћења личне карте као путне исправе
Датум објаве
27.02.2024.   13.45 часова
решење о забрани коришћења личне карте као путне исправе
Преузмите документ 03/31/8 број 010713336
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Пироту

закључак о покретању поступка пасивизације адресе пребивалишта за Николу Милосављевића
Датум објаве
27.02.2024.   00.00 часова
закључак о покретању поступка пасивизације адресе пребивалишта за Николу Милосављевића
Преузмите документ 205-21-20/24 од 20.2.2024 године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Стојчев Тонија
Датум објаве
27.02.2024.   00.00 часова
решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Стојчев Тонија
Преузмите документ 205.15-19/24 од 19.2.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Дарка Алексића
Датум објаве
27.02.2024.   00.00 часова
решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Дарка Алексића
Преузмите документ 205.15-18/24 од 19.2.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Милована Марића
Датум објаве
27.02.2024.   00.00 часова
решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Милована Марића
Преузмите документ 205.15-21/24 од 20.2.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Тању Мију Нововић
Датум објаве
27.02.2024.   00.00 часова
решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Тању Мију Нововић
Преузмите документ 205-2/24 од 19.2.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

Јелена Косјер Вуковић
Датум објаве
23.02.2024.   14.30 часова
Министарство унутрашњих послова Полицијска управа у Новом Саду, Одељење за управне послове Решење о поништењу решења Полицијске управе у Новом Саду број 205-20195/23-3 од 18.10.2023. године и враћање предмета на поновни поступак.
Преузмите документ 03.8-205-763/23
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Новом Саду

Решење о одузимању пробне возачке дозволе лицу Далибор Николић
Датум објаве
23.02.2024.   00.00 часова
Министарство унутрашњих послова Р. Србије, Дирекција полиције, Полицијска управа у Врању, Одсек за управне послове, Решење о одузимању пробне возачке дозволе због изречених казнених поена, на основу члана 197. става 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, за лице ДАЛИБОР НИКОЛИЋ.
Преузмите документ 03.18.8 бр. 222-104/24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Врању

САОПШТЕЊЕ О ВРЕМЕНУ ТРАЈАЊА ИЗРЕЧЕНЕ МЕРЕ ЗАБРАНЕ УПРАВЉАЊА МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ ЛИЦУ МОМЧИЛО КОСТИЋ
Датум објаве
23.02.2024.   13.30 часова
Министарство унутрашњих послова Р. Србије, Дирекција полиције, Подручна полицијска у Зрењанину, Одсек за управне послове, саопштење о времену трајања изречене мере забране управљања моторним возилом на основу члана 202. Закона о безбедности саобраћаја на путевима за лице МОМЧИЛО КОСТИЋ
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Зрењанину

позив за странку за Ану Радић
Датум објаве
23.02.2024.   00.00 часова
позив за странку за Ану Радић број 205-12/24 од 19.2.2024. године
Преузмите документ 205-12/24 од 19.2.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Јоксимовић Владимира
Датум објаве
23.02.2024.   00.00 часова
решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Јоксимовић Владимира број 205.15-17/24 од 13.2.2024. године
Преузмите документ 205.15-17/24 од 13.2.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

Обавештење по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја Александра Богићевића
Датум објаве
23.02.2024.   08.00 часова
Обавештење по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја Александра Богићевића, који се односи на организовање јавних расправа поводом измена и допуна закона из надлежности овог министарства током 2022.
Преузмите документ 02/8 број 07-2-652/23
Цео документ можете преузети у Секретаријат Министарства

Обавештење по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја Данијеле Несторовић
Датум објаве
22.02.2024.   14.45 часова
Обавештење по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја Данијеле Несторовић, који се односи на пријаву пребивалишта грађана на подручју ПС Сремчица
Преузмите документ 02/8 број: 07-2-1786/23-1
Цео документ можете преузети у Секретаријат Министарства

саопштење о времену трајања изречене мере забране управљања моторним возилом за Слободана Бешевића
Датум објаве
22.02.2024.   00.00 часова
саопштење о времену трајања изречене мере забране управљања моторним возилом за Слободана Бешевића број 222-3-24/24 од 19.1.2024. године
Преузмите документ 222-3-24/24 од 19.1.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

Решење о неважећој путној исправи издатој на име Филип Тодоровић
Датум објаве
21.02.2024.   14.30 часова
Решење - Проглашава се неважећом путна испарава издата на име Филип Тодоровић из Чачка
Преузмите документ 03.40.8 број 27-19/24 од 08.02.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Чачку

решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Станић Мила
Датум објаве
21.02.2024.   00.00 часова
решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Станић Мила број 205-5/24 од 7.2.2024. године
Преузмите документ 205-5/24 од 7.2.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја - Угљеша Бокић
Датум објаве
21.02.2024.   10.00 часова
Одговор на захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја, поднет Министарству унутрашњих послова Републике Србије, електронским путем, дана 17.11.2023. године од стране Угљеше Бокића.
Преузмите документ 03.7.1 број 1744/23 од 22.11.2023. године
Цео документ можете преузети у Управа за аналитику