Finansije

Ime konkursa Datum objavljivanja
Oglas broj 360-123/15-8, od 16.11.2015. godine za davanje u zakup na određeno vreme jednog stana u Babušnici , datum objavljivanja 28.12.2015. godine 28.12.2015. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Topoli po Oglasu broj 360-730/08-8-2, od 25.12.2008. godine, datum objavljivanja 25.12.2015. godine 25.12.2015. godine.
Oglas za davanje u zakup na određeno vreme jednog stana u Novom Bečeju, datum objavljivanja 7. 12. 2015. godine 07.12.2015. godine.
Odluke o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina tri stana u Čačku, datum objavljivanja 3. 12. 2015. godine 03.12.2015. godine.
Odluke o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina tri stana u Čačku, datum objavljivanja 3. 12. 2015. godine 03.12.2015. godine.
Odluke o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina tri stana u Čačku, datum objavljivanja 3. 12. 2015. godine 03.12.2015. godine.
Konačna lista reda prvenstva po Oglasu broj 360-10/14-4 od 17.1.2014. godine za davanje u zakup na određeno vreme dva stana u Nišu, datum objavljivanja 19.11.2015. godine. 19.11.2015. godine.
Oglas broj 360-80/15-3 od 28.7.2015. godine za davanje u zakup na određeno vreme jednog stana u Prokuplju, datum objavljivanja 5.10.2015. godine 05.10.2015. godine.

Konkurs za upis na akademske studije

drugog stepena u školskoj 2015/2016. godini

30.09.2015. godine.
Predlog liste reda prvenstva po Oglasu broj 360-95/14-5 od 25.12.2014. godine za rešavanje stambenih potreba davanjem u zakup na određeno vreme dva stana u Kraljevu, datum objavljivanja 22.9.2015. godine. 22.09.2015. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Pančevu po Oglasu broj 360-10/14-8 od 17.1.2014. godine, datum objavljivanja 3.9.2015. godine. 03.09.2015. godine.
Konačna lista reda prvenstva po Oglasu broj 360-10/14-3 od 17.1.2014. godine za rešavanje stambenih potreba davanjem u zakup na određeno vreme jednog stana u Čačku i dva stana u Ivanjici, datum objavljivanja 02.07.2015. godine. 02.07.2015. godine.
Konačna lista reda prvenstva po Oglasu broj 360-10/14-8 od 17.1.2014. godine za rešavanje stambenih potreba davanjem u zakup na određeno vreme jednog stana u Pančevu, datum objavljivanja 24.6.2015. godine. 24.06.2015. godine.
Odluka kojom se utvrđuje da predlog liste reda prvenstva za davanje u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Kikindi i jednog stana u Adi predstavlja Konačnu listu reda prvenstva, datum objavljivanja 18.5.2015. godine. 18.05.2015. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Kikindi po Oglasu broj 360-10/14-5 od 17.1.2014. godine, datum objavljivanja 18.5.2015. godine. 18.05.2015. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Adi po Oglasu broj 360-10/14-5 od 17.1.2014. godine, datum objavljivanja 18.5.2015. godine. 18.05.2015. godine.
Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija na KPA u skolskoj 2015/2016.godini. 15.05.205. godine.
Predlog liste reda prvenstva po Oglasu broj 360-10/14-4 od 17.1.2014. godine za rešavanje stambenih potreba davanjem u zakup na određeno vreme dva stana u Nišu, datum objavljivanja 15.5.2015. godine. 15.05.2015. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Medveđi po Oglasu broj: 360-10/14-7 od 17.01.2014.godine. 14.05.2015. godine.
Odluka o davanju u zakup na odredjeno vreme od pet godina jednog stana u Vlasotincu po Oglasu broj: 360-10/14-7 od 17.01.2014.godine 14.05.2015. godine.
Prva<...678910>Poslednja