Finansije

Javne nabavke starije od 01.09.2015. godine


Prethodno obaveštenje - papirna i PVC galanterija
Šifra nabavke
Rok za dostavljanje ponuda

Prethodno obaveštenje - lož ulje
Šifra nabavke
Rok za dostavljanje ponuda

Prethodno obaveštenje - konzervirani mesni proizvodi
Šifra nabavke
Rok za dostavljanje ponuda

Prethodno obaveštenje - kancelarijski materijal
Šifra nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
PRETHODNO OBAVEŠTENјE-PREDMET JAVNE NABAVKE: sokovi voćni
Šifra nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara - Mikrofilmski pisač, JN 349/19
Šifra nabavke 349/19
Rok za dostavljanje ponuda
27.02.2020. do 10.00 časova