Финансије

Позив :Услуга сервисирања, одржавања форензичкe опреме дејонизатора шифра поступка: ЈН број 316/19
Позив
Документација
Одлукa о обустави поступка