Финансије

Претходнo обавештењe за 2020. годину - Изнајмљивање опреме и другог материјала за одржавање промоција и сл.
Изнајмљивање опреме и другог материјала за одржавање промоција и сл.