Aktuelno

Konferencija o uspostavlјanju globalnog saveza za borbu protiv krijumčarenja

29.11.2023.
Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova dr Danilo Stevandić učestvovao je na međunarodnoj Konferenciji o uspostavlјanju globalnog saveza za borbu protiv krijumčarenja lјudi koju je u Briselu organizovala Evropska komisija uz prisustvo predstavnika iz 58 država sa cilјem stvaranja globalne alijanse protiv krijumčarenja lјudi i definisanja konkretnih koraka koji će se u narednom periodu preduzeti na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou...

Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova dr Danilo Stevandić učestvovao je na međunarodnoj Konferenciji o uspostavlјanju globalnog saveza za borbu protiv krijumčarenja lјudi koju je u Briselu organizovala Evropska komisija uz prisustvo predstavnika iz 58 država sa cilјem stvaranja globalne alijanse protiv krijumčarenja lјudi i definisanja konkretnih koraka koji će se u narednom periodu preduzeti na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je, predstavlјajući koncept Evropske unije u ovoj oblasti, istakla da je saradnja sa partnerima na Zapadnom Balkanu, zemlјama severne Afrike i Turskom jedan od prioriteta i da će se politike Evropske unije bazirati na odnosu između legalnih i sprečavanja iregularnih migracija, kao i uspostavlјanja održivog povratka migranata u zemlјe porekla.

U delu Konferencije posvećenom prevenciji krijumčarenja migranata, državni sekretar Stevandić je istakao da Srbija i dalјe ostaje pouzdan i posvećen partner u cilјu jačanja regionalne saradnje na nivou Zapadnog Balkana i da snažno podržava inicijativu za formiranje globalnog saveza za borbu protiv krijumčarenja lјudi. Takođe, i da je naš odgovor baziran na holističkom pristupu koji obuhvata prevenciju, zaštitu, krivično gonjenje i ostvarivanje partnerstva, kako sa domaćim, tako i sa međunarodnim subjektima.

„Kada je reč o prevenciji krijumčarenja lјudi, naše politike baziramo na Integrisanom upravlјanju granicom, konceptom koji je usklađen sa navodima iz tehničke i operativne strategije Fronteksa i Uredbe Evropske unije u ovoj oblasti. Jačanje kontrole prelaska državne granice, usklađivanje sa viznim režimom EU za određene države porekla migranata i operativni rad MUP Republike Srbije, na našoj teritoriji već daju određeni rezultat - u 2023. godini za četvrtinu je smanjen broj nezakonitih prelazaka državne granice u odnosu na 2022. godinu“, istakao je Stevandić.

On je rekao da je planirano da se u narednom periodu iskoristi pun potencijal podrške Evropske unije kroz regionalni projekat u ovoj oblasti.

„Siguran sam da ćemo jačanjem sopstvenih kapaciteta preventivno delovati na smanjenje migratornog pritiska i doprineti upravlјanju migracionim tokovima na celoj teritoriji Evrope“, zaklјučio je Stevandić.

Tokom trajanja Konferencije, državni sekretar se sastao sa Franciskom Gacelom, šefom Jedinice za migracije u Generalnom direktoratu za politiku susedstva i pregovore o proširenju, sa kojim je razgovarao o definisanju mehanizama za povratak državlјana trećih zemalјa u države porekla, kao i konkretnoj podršci Evropske unije u ovoj oblasti.

Na marginama Konferencije, održan je sastanak sa zamenikom Generalnog direktora za međunarodne migracije u Ministarstvu pravde i bezbednosti Kralјevine Holandije, Euvkeom Faberom. Na sastanku su razmatrana pitanja od značaja u oblasti bezbednosti i zajedničke saradnje u oblasti povratka migranata, državlјana trećih zemalјa, kroz definisanje konkretnog Programa saradnje.