Aktuelno

Ministar Vulin: Akcijom pripadnika MUP-a oko 450 migranata vraćeno u kampove i prihvatne centre

28.11.2020.
„Jutrošnjim aktivnostima Ministarstva unutrašnjih poslova na rešavanju problema sa ilegalnim migrantima na prostoru opština Vršac i Novi Kneževac, od Vatina do sela Majdan, prikuplјeno je oko 450 migranata. ..."
Ministar Vulin: Akcijom pripadnika MUP-a oko 450 migranata vraćeno u kampove i prihvatne centre
Ministar Vulin: Akcijom pripadnika MUP-a oko 450 migranata vraćeno u kampove i prihvatne centre
Ministar Vulin: Akcijom pripadnika MUP-a oko 450 migranata vraćeno u kampove i prihvatne centre
Ministar Vulin: Akcijom pripadnika MUP-a oko 450 migranata vraćeno u kampove i prihvatne centre
Ministar Vulin: Akcijom pripadnika MUP-a oko 450 migranata vraćeno u kampove i prihvatne centre
Ministar Vulin: Akcijom pripadnika MUP-a oko 450 migranata vraćeno u kampove i prihvatne centre

„Jutrošnjim aktivnostima Ministarstva unutrašnjih poslova na rešavanju problema sa ilegalnim migrantima na prostoru opština Vršac i Novi Kneževac, od Vatina do sela Majdan, prikuplјeno je oko 450 migranata. Svi su oni bili van kampova, van naših prihvatnih centara i svi će biti premešteni u kampove i prihvatne centre“, poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin koji je sa direktorom policije Vladimirom Rebićem i republičkim komesarom za izbeglice i migracije Vladimirom Cucićem obišao policijske službenike koji su jutros sproveli akciju pronalaska ilegalnih migranata na teritoriji opštine Novi Kneževac.

„Ovde je bilo male dece, žena, ovde je bilo svih onih koji ne smeju i ne treba da budu van naših kampova. Moramo da vodimo računa o njihovom zdravlјu, kao što moramo da vodimo računa o zdravlјu svih naših građana. U vreme kovida, u vreme ove epidemije nijedan migrant ne sme da bude van prihvatnih centara, gde im je obezbeđeno sve što im je potrebno, gde im je obezbeđena i medicinska zaštita“, rekao je Vulin.

Ministar Vulin je istakao da pripadnici MUP-a vode računa o dostojanstvu svakog lјudskog bića koje se nađe u Srbiji, ali i da oni moraju voditi računa o zakonima i pravilima koje važe u Republici Srbiji, jer je zakon jednak za sve.

“Smatramo da smo na ovaj način pobolјšali bezbednost na ovom prostoru i naravno da će Ministarstvo unutrašnjih poslova učiniti sve da se u Srbiji poštuje zakon i da naš svakodnevni način života ni na koji način ne bude poremećen“, zaklјučio je Vulin.

Predsednik Opštine Novi Kneževac dr Radovan Uverić zahvalio se ministru unutrašnjih poslova Aleksandru Vulinu, direktoru policije Vladimiru Rebiću i svim policijskim službenicima koji su izveli jutrošnju akciju u opštini Novi Kneževac, u selima Majdan i Rabe. Uverić je poručio da je ovakva akcija za ovu opštinu od velikog značaja kao i da očekuje sličnu saradnju, ukoliko se migranti budu okupili opet u većem broju.