Aktuelno

Uspešno sprovedena prva etapa tvining projekta “Podrška u jačanju kapaciteta u borbi protiv trgovine lјudima“

20.01.2020.
MUP
Uspešno sprovedena prva etapa tvining projekta “Podrška u jačanju kapaciteta u borbi protiv trgovine lјudima“
Uspešno sprovedena prva etapa tvining projekta “Podrška u jačanju kapaciteta u borbi protiv trgovine lјudima“
Uspešno sprovedena prva etapa tvining projekta “Podrška u jačanju kapaciteta u borbi protiv trgovine lјudima“

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave kriminalističke policije postigli su izuzetne rezultate tokom prve etape tvining projekta „Podrška u jačanju kapaciteta u borbi protiv trgovine lјudima“.

Projekat traje 24 meseca, a sprovodi se od septembra 2018. godine, u saradnji sa partnerima iz Austrije i Slovenije. Cilј je jačanje kapaciteta za sprovođenje istraga trgovine lјudima i zaštite žrtava, unapređenje koordinacije i saradnje relevatnih državnih institucija i svih partnera u borbi protiv trgovine lјudima.

Zahvalјujući predanom radu, od početka projekta realizovano je 39 aktivnosti, među kojima je i osam multidisciplinarnih radionica na kojima su prisustvovale relevantne institucije i partneri u borbi protiv trgovine lјudima.

Nakon radionica doneti su zaklјučci i preporuke koje se odnose na prevenciju i zaštitu žrtava trgovine lјudima, kao i na implementaciju Protokola o saradnji u borbi protiv trgovine lјudima Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja i Republičkog javnog tužilaštva.

Realizovane su i dve obuke za graničnu policiju po Fronteks modelu, kao i dve  studijske posete Austriji i Sloveniji, koje su, prema mišlјenju učesnika, značajno pomogle da se unapredi rad na suzbijanju trgovine lјudima, a posebno međunarodna saradnja.

Predstavlјen je i Sistem ranog upozoravanja u Evropolu u oblasti borbe protiv trgovine lјudima.

U okviru projekta „Nabavka opreme neophodne za borbu protiv trgovine lјudima“ iz Nacionalnog IPA programa za 2014. godinu nabavlјena su vozila, informatička oprema i nameštaj za policijske jedinice koje se bave suzbijanjem trgovine lјudima.

Takođe, značajnu podršku u uspešnoj realizaciji pružila je Služba za borbu protiv organizovanog kriminala, kao i Sektor za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje i Sektor za materijalno-finansijske poslove.

Na kraju prve etape, opšti zaklјučak učesnika je da se projekat uspešno sprovodi, kao i da su realizovane aktivnosti značajno unapredile kapacitet Ministarstva za suzbijanje ovog oblika kriminala i učinile zaštitu žrtava trgovine lјudima efikasnijom.