Актуелно

Обележено 10 година од оснивања првих локалних тимова за борбу против трговине људима

17.10.2023.
МУП

Годишњи састанак локалних тимова за борбу против трговине људима, којим је обележено 10 година од оснивања првих локалних тимова за борбу против трговине људима у Републици Србији, одржан је данас у Нишу. 
На састанку, који је одржан у сусрет обележавању 18. октобра, Европског дана борбе против трговине људима, а на коме је учествовало 60 учесника из различитих државних институција, Заштитника грађана, међународних организација, Амбасаде САД-а, организација цивилног друштва, као и представника мултидисциплинарних тимова за борбу против трговине људима из Републике Северне Македоније, размењена су искуства и праксе с циљем изналажења најефикаснијих решења за превенцију и борбу против трговине људима.

На састанку је закључено да је с обзиром на транснационални карактер трговине људима неопходно радити на јачању регионалног одговора и прекограничној сарадњи, нарочито у смислу оперативне сарадње, али и координације и техничких капацитета у циљу идентификације жртава, истрагама и процесуирању починилаца кривичног дела трговине људима. 

Сложеност овог проблема, изискује ефикасан одговор, који се може постићи једино мултидисциплинарним повезивањем и институционалном изградњом капацитета свих субјеката друштва које се боре против трговине људима, државних органа и организација, органа локалне самоуправе, организација цивилног друштва и међународних организација и њиховим партнерством на локалном, националном и регионалном нивоу.

Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима, састанак је организовала у оквиру „Миграционог партнерства Србија – Швајцарска 2020- 2023“, пројекта „Јачање капацитета и партнерства за управљање миграцијама у Србији“ који спроводи Међународна организација за миграције (ИОМ) уз подршку Владе Швајцарске.