Актуелно

Интегрисано управљање границом: Потребно побољшати координацију и комуникацију

28.12.2023.
МУП

На трећем састанку Координационог тела Владе за интегрисано управљање границом који је данас одржан у Београду, државни секретар Министарства унутрашњих послова др Данило Стевандић, истакао је значај ефикасније координације и комуникације државних органа у циљу свеобухватног спровођења политике Владе Републике Србије у области управљања границом.

„У светлу свих дешавања на регионалном и међународном плану и у циљу боље контроле кретања странаца по дубини територије Републике Србије, потребна је боља координација свих државних органа који учествују у систему интегрисаног управљања, како би се на свеобухватан начин спроводила политика Владе Републике Србије у области управљања миграцијама“, нагласио је Стевандић.

На састанку је усвојен први Извештај о спровођењу Акционог плана за реализацију Стратегије за интегрисано управљање границом, где је констатовано да су остварени извесни помаци у реализацији активности, али и да их је потребно даље интензивирати, како би се у што краћем року испунили општи и појединачни циљеви из Стратегије.   

„ У наредном периоду акценат ће бити на изради предлога за измене нормативног оквира, припрему предлога за измену организационе структуре, дефинисању заједничког поступања државних органа приликом контроле преласка државне границе као и на успостављању ИТ платформе за размену информација органа укључених у систем интегрисаног управљања границом“, закључио је Стевандић.