Актуелно

Округли сто посвећен систему интегрисаног управљања границом

01.12.2022.
МУП

Сарадња и кооридинисано деловање свих институција у оквиру система интегрисаног управљања границом најснажнији је пут ка пуној сигурности наших граница, безбедности грађана и неометаном промету путника и роба, оцењено је данас на округлом столу који је био посвећен систему интегрисаног управљања границом и успостављању чвршће сарадње институција које чине овај систем.

Учесници округлог стола који је одржан у Београду сложили су се да је у савременом свету, у коме је појачано кретање људи, робе и капитала, ефикасна контрола на границама изузетно значајна за сузбијање различитих облика међународног кријумчарења.

 „Носиоци активности интегрисаног управљања границом су утврђени Стратегијом, а то су Управа граничне полиције, Управа царина, Гранична фитосанитарна и Гранична ветеринарска инспекција. Сарадња и координисано деловање ових институција чини да наше границе буду сигурне, грађани безбедни, а да се промет путника и роба несметано одвија“, рекао је Саша Арсенијевић, помоћник начелника Управе граничне полиције.

„Нова Стратегија интегрисаног управљања границом омогућава стварање баланса између отворених и контролисаних граница, односно креирање окружења које омогућава да се промет робе и путника одвија брже, јефтиније, квалитетније, а уз неопходне сигурносне гаранције. Овај пројекат је допринео продубљивању свести о томе да граничне службе пред собом имају заједнички циљ и да ниједна не може сама да спречи све потенцијалне опасности, нити може сама да убрза промет. Само заједно, тимским радом и разменом информација, можемо унапредити ефикасност и допринети развоју просперитетног друштва'', истакла је Оливера Радовановић из Сектора за контролу примене царинских прописа Управе царина Србије.

Стратегија интегрисаног управљања границом припремљена је уз подршку Европске уније, кроз пројекат „ЕУ подршка ефикасном управљању границом“.

„У светлу нове политике ЕУ о интегрисаном управљању границом, Стратегија дефинише нови концепт интегрисаног управљања границом и Република Србија је једна од првих земаља изван ЕУ која је своју стратегију ускладила са новим концептом. Координација институција које чине систем интегрисаног управљања границом на стратешком нивоу помаже да се избегну недоследности у политици – сарадња међу агенцијама треба да доведе до ефикаснијих токова посла, скраћеног времена обраде и већих стопа откривања незаконитих прекограничних активности као што су нерегуларне миграције и кријумчарење роба и животиња“, истакла је Бригите Кухар из Делегације Европске уније у Србији.

„Подршка коју смо од Европске уније добили у припреми нове Стратегије додатно потврђује партнерство Србије и ЕУ у овој области. Осим тога, овом Стратегијом наша земља јасно показује да је Република Србија поуздан партнер ЕУ у контроли њених граница и безбедности у региону“, додао је Арсенијевић. 

Влада Републике Србије је у августу ове године усвојила нови стратешки оквир интегрисаног управљања границом (ИУГ) за период 2022-2027. године,  и њиме су дефинисане институције које чине систем интегрисаног управљања границом. Граничнa фитосанитарна инспекцијa и гранична ветеринарска инспекција важна су карика овог система.

„Сви облици прекограничног криминала представљају велику друштвену опасност, због чега заштита живота и здравља становништва ефикасном контролом биља, животиња, производа биљног и животињског порекла и друге робе, постаје све већи приоритет за све службе у систему интегрисаног управљања границом. Сарадњом свих институција које чине систем ИУГ обезбеђујемо безбедност свих наших суграђана“, истакла је Душанка Голубовић, државна секретарка у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Поред дискусије о концепту интегрисаног управљања границом, један сегмент округлог стола био је посвећен и антикоруптивним механизмима институција система интегрисаног управљања границом. „Превенција корупције на свим нивоима кључ је успешне антикорупцијске политике, али и обавеза Републике Србије која проистиче из Конвенције Уједињених нација против корупције и докумената Савета Европе и Европске уније. Циљ механизама превенције корупције који су успостављени у Министарству унутрашњих послова је да се корупција систематски открива и спречава у службама интегрисаног управљања границом“, рекла је Ана Петровић, начелница Одељења за превентивне активности у Сектору унутрашње контроле Министарства унутрашњих послова.

Округли сто је одржан у оквиру пројекта „ЕУ подршка ефикасном управљању границом“, који финансира Европска унија. Циљ пројекта је јачање институционалних и људских капацитета релевантних институција за интегрисано управљање границом за испуњавање критеријума за приступање и спровођење поглавља 24.