Актуелно

Међународни дан смањења ризика од катастрофа

13.10.2021.
Међународни дан смањења ризика од катастрофа обележава се 13. октобра, ове године под називом "Сендаи 7-7 циљева, 7 година" са циљем спасавања живота, смањења смртности и унапређења управљања ризиком од катастрофа...

Међународни дан смањења ризика од катастрофа обележава се 13. октобра, ове године под називом "Сендаи 7-7 циљева, 7 година" са циљем спасавања живота, смањења смртности и унапређења управљања ризиком од катастрофа.


Овогодишни дан смањења ризика од катастрофа се фокусира на један од 7 циљева Сендаи оквира “Значајно унапредити међународну сарадњу за земље у развоју кроз адекватну и одрживу подршку комплементарну њиховом деловању на националном нивоу за реализацију садашњег оквира до 2030. “


Република Србија је, пратећи иницијативе Сендаи оквира за смањење ризикa од катастрофа, последњих година радила на јачању институционалних структура и капацитета за превентивно деловање и брзи одговор у случају катастрофа и ванредних ситуација. Значајан акценат је стављен и на развијање међународне сарадње са земљама у региону али и шире кроз потписивање билатералних споразума, учешћа у регионалним иницијативама и међународним организацијама. Међународна сарадња се нарочито огледа у размени информација о заједничким ризицима, дељењу знања и искустава и примера добре праксе, али и у пружању међународне помоћи у отклањању последица ванредних ситуација.
Међународни дан смањења ризика од катастрофа установила је Скупштина УН 2009. године, и прогласила 13. октобар као дан посвећен изградњи и јачању јавне свести о ризицима катастрофа, очувању животне средине и спречавању даљег уништавања планете Земље.


У периоду 1.1.-13.10.2021. године на територији Републике Србије било је укупно 25.514 ванредних догађаја. Припадници ватрогасно-спасилачких јединица том приликом спасили су 982 особе. У истом периоду било је укупно 20.161 пожар и експлозија, из којих је спасено 227 лица.