Aktuelno

Prekini ćutanje!

06.10.2021.
Prekini ćutanje! Žene čine dve trećine prijavljenih slučajeva nasilja nad starijima. Često se radi o nasilju koje može biti nastavak nasilnog odnosa, ali može biti i rezultat nove veze ili promene dinamike postojećeg odnosa...

Prekini ćutanje! Žene čine dve trećine prijavljenih slučajeva nasilja nad starijima. Često se radi o nasilju koje može biti nastavak nasilnog odnosa, ali može biti i rezultat nove veze ili promene dinamike postojećeg odnosa. Starije žene koje pripadaju mlađim kohortama pod većim su rizikom od fizičkog nasilja, a one starije od 80 godina su pod većim rizikom od psihičkog nasilja i ovde je uglavnom u pitanju „međugeneracijsko nasilje“ od strane odrasle dece, unuka, rođaka i negovatelja. Kod starijih žena imamo niže stope fizičkog i seksualnog nasilja od strane partnera u odnosu na mlađe žene, ali za psihičko nasilje i kontrolu, kao i različita ograničenja u ponašanju, stope su slične kao i kod mlađih žena. 7,7% žena starijih od 65 godina u Srbiji imalo je iskustvo partnerskog nasilja u poslednjih 12 meseci, najviše u formi psihičkog nasilja: 7,3%, dok je 1,2% doživelo fizičko nasilje a 0,8% seksualno nasilje u ovom periodu. Besplatni broj telefona policije porodici je 0800 100 600. Mreža SOS Vojvodina: 0800 101 010