Arhiva

Rebić: Ministarstvo unutrašnjih poslova pokazuje jaku volju i rešenost da se efikasno uhvati u borbu sa visokotehnološkim kriminalom

06.11.2018.
Direktor policije Vladimir Rebić i ambasador i šef Misije OEBS-a u Republici Srbiji Andrea Oricio prisustvovali su danas u Beogradu otvaranju obuke u okviru projektne aktivnosti „Podizanje kapaciteta aktera kriminalno-pravnog sistema u suzbijanju visokotehnološkog kriminala i kriminala omogućenog tehnologijom u Jugoistočnoj Evropi“
Rebić: Ministarstvo unutrašnjih poslova pokazuje jaku volju i rešenost da se efikasno uhvati u borbu sa visokotehnološkim kriminalom
Rebić: Ministarstvo unutrašnjih poslova pokazuje jaku volju i rešenost da se efikasno uhvati u borbu sa visokotehnološkim kriminalom
Rebić: Ministarstvo unutrašnjih poslova pokazuje jaku volju i rešenost da se efikasno uhvati u borbu sa visokotehnološkim kriminalom

Direktor policije Vladimir Rebić i ambasador i šef Misije OEBS-a u Republici Srbiji Andrea Oricio prisustvovali su danas u Beogradu otvaranju obuke na temu prikupljanja i dokumentovanja podataka na internetu u okviru projektne aktivnosti „Podizanje kapaciteta aktera kriminalno-pravnog sistema u suzbijanju visokotehnološkog kriminala i kriminala omogućenog tehnologijom u Jugoistočnoj Evropi“ i tom prilikom potpisali Sporazum o donaciji za nabavku računarske opreme.

 „Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju još krajem prethodne godine započeli su imlementaciju ovog zajedničkog projekta koji je usmeren na unapređenje kapaciteta predstavnika policije i pravosuđa u borbi protiv visokotehnološkog kriminala. Ovaj projekat je odličan primer koji pokazuje jaku volju i rešenost Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije da se efikasno uhvati u borbu sa visokotehnološkim kriminalom kao jednim od najvećih bezbednosnih izazova savremenog sveta i jasna je opredeljenost Ministarstva da u ovoj oblasti sarađujemo sa partnerskim službama, kako na regionalnom, tako i na međunarodnom nivou“, rekao je direktor policije Vladimir Rebić.

Rebić je poručio da je cilj ovog projekta da se policijskim službenicima Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala obezbede adekvatna znanja i softverski alati, kako bismo se na adekvatan i savremen način borili protiv visokotehnološkog kriminala i kako bi oni, obučavajući svoje kolege, unapredili rad svih policijskih službenika koji se bave ovim poslom.

„Druga faza ovog projekta, koju započinjemo danas, predviđa četiri pilot obuke koje će se sprovesti u četiri različita grada u Republici Srbiji, i naravno, uz nesebičnu pomoć OEBS-a, ovu fazu projekta će sprovoditi naši sertifikovani treneri Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Nadam se da ćete u ova dva dana uspeti da unapredite svoja znanja, da svoj praktičan rad usmerite na efikasno otkrivanje svih oblika visokotehnološkog kriminala i da svoje zadatke obavljate još bolje“, poručio je Rebić.

Ovom prilikom direktor policije se zahvalio na donaciji koju je misija OEBS-a dala Ministarstvu unutrašnjih poslova u vidu 10 laptop računara i jednog projektora, kao i na organizovanju svih obuka koje su u prethodnom periodu vršene u Upravi kriminalističke policije i kompletnoj podršci koju Misija OEBS-a već godinama pruža srpskoj policiji i doprinosi da ona bude ravnopravan i pouzdan partner evropskim policijama.

Ambasador i šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio rekao je da Misija podržava Ministarstvo unutrašnjih poslova u borbi protiv visokotehnološkog kriminala i da su u tom partnerstvu postignuti važni rezultati.

On je pohvalio uspešnu konferenciju koju je MUP organizovao u septembru za koju je rekao da je dala novu energiju da se suočimo sa jednim od ključnih izazova 21. veka, a to je informaciona bezbednost i pohvalio posvećenost pripadnika policije u borbi protiv visokotehnološkog kriminala.

Kao primer dobre saradnje, ambasador Oricio je naveo i zajednički rad na priručniku za decu osnovnog školskog uzrasta koji se tiče bezbednosti dece na internetu.

Misija OEBS-a u Srbiji je obezbedila opremu Odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u vidu laptopova koja će omogućiti kroz pilot obuku prenošenje stručnih znanja.

„Ova donacija je možda mala, ali nadam se da dolazi u dobro vreme kako biste uspeli delotvorno da podelite trenutna stručna znanja u ovoj oblasti širom zemlje, a to deljenje je princip kojim se Misija rukovodi u svom radu“, rekao je šef Misije OEBS-a u Srbiji.

Oricio je istakao da odlična saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i policijom u Srbiji je primer koji on rado ističe na sastancima u Beču i koja može biti model za čitav region.